logo yeni

calisanlar2 copy

ADAY MEMURLARIN YILLIK İZİN HAKKI VE KULLANIMI

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

personel15Devlet memurlarının “yıllık izin” hakkını kazanmaları ve kullanabilecekleri yıllık izin süreleri, hizmet sürelerine bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte, özellikle aday memurların yıllık izinlerine ilişkin konusunda tereddüt yaşandığı görülebilmektedir.

Yıllık izin

Devlet Memurları Kanununun “Yıllık izin” başlıklı 102 nci maddesinde “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür...” denilmiştir.

Bu düzenlemeye göre, memurun yıllık izne hak kazanabilmesi için en az bir yıllık hizmetinin bulunması gerekmektedir.

Aday memurun yıllık izni

Aday memurlar, bir yıllık hizmet sürelerini doldurdukları tarih itibaren, adaylıkları kalksın ya da kalkmasın,  içinde bulunulan yıla ait (takvim yılı) yıllık izin hakkına sahip olurlar. Önceki  yıla (takvim yılı) ait izin hakları ise bulunmamaktadır.

Yıllık izin hakkı kazanan memur, bu izninin bir kısmını yada tamamını içinde bulunulan yılda kullanabileceği gibi izleyen takvim yılına da aktarabilir. İzlen yılın izin hakkına ise ilgili yılın 1 Ocak tarihinde hak kazanılır. Memurunyeri.com olarak konuyu örneklerle açıklayacak olursak:

Örnek: 2 Ocak 2013 tarihinde göreve başlayan aday memur, (yıllık izin süresinin hesabında kullanılabilecek başka bir sürenin olmaması halinde) 2 Ocak 2014 tarihinde 20 gün yıllık izin hakkına sahip olacaktır. İzleyen yıl iznine ise 1 Ocak 2015 tarihinde hak kazanacaktır. Bu memurun 2013 yılı için yıllık izin hakkı bulunmamaktadır.

Örnek: 30 Aralık 2013 tarihinde göreve başlayan aday memur, (yıllık izin süresinin hesabında kullanılabilecek başka bir sürenin olmaması halinde) 30 Aralık 2014 tarihinde 20 gün yıllık izin hakkına sahip olacaktır. İzleyen yıl iznine ise 1 Ocak 2015 tarihinde hak kazanacaktır. Bu memurun 2013 yılı için yıllık izin hakkı bulunmamaktadır.

Örneklere bakıldığında, aynı takvim yılı içerisinde farklı tarihlerde göreve başlayan aday memurların ilk izne hak kazanma tarihleri farklı olmakla birlikte, izleyen yılın iznine aynı tarihte hak kazanacaklardır.

Aday memurun yıllık izne hak kazanmasında hizmet süresi

Yıllık izin süresinin belirlenmesinde; hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derecelerinin hesabında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınmaktadır.

Yıllık izin süresinin hesabında kullanılan süreler bakımından aday memur ile asil memur arasında farklılık bulunmamaktadır. 

Aday memurlar, kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri hizmet süreleri ile askerlikte ya da kazanılmış hak aylığında sayılabilecek türdeki özel sektördeki hizmet toplamının bir yıldan fazla olması halinde, aday olarak göreve başladıkları tarih itibariyle de yıllık izin hakkına sahip olabileceklerdir. Memurunyeri.com olarak konuyu örneklerle açıklayacak olursak:

Örnek: 1 Ekim 2013 tarihinde göreve başlayan aday memurun, memurluğa girmeden önce kamuda 8 ay süre ile işçi ( diğer statülerdeki çalışmalar da dahil) olarak çalışmış olması halinde, 1 Şubat 2014 tarihi itibariyle 20 gün süreli yıllık izin hakkına sahip olacaktır. İzleyen yıl iznine 1 Ocak 2015 tarihinde hak kazanacak olan memurun 2013 yılı izin hakkı ise bulunmayacaktır.

Örnek: 1 Haziran 2013 tarihinde göreve başlayan aday memurun, memurluğa girmeden önce 6 ay süre ile askerlik yapmış olması ve 8 ay süre ile de bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışmış olması halinde, görev başladığı 1 Haziran 2013 tarihi itibariyle 20 gün süreli yıllık izin hakkına sahip olacaktır. İzleyen yıl iznine ise 1 Ocak 2014  tarihinde hak kazanacaktır.

Örnek: 1 Haziran 2013 tarihinde hemşire kadrosunda göreve başlayan aday memurun, memurluğa girmeden önce 12 ay süre ile özel sektörde hemşire olarak  çalışmış olması halinde, bu süresinin ¾’ü kazanılmış hak aylığında değerlendirilebileceğinden, söz konuş personel 1 Eylül 2013 tarihi itibariyle 20 gün süreli yıllık izin hakkına sahip olacaktır. İzleyen yıl iznine ise 1 Ocak 2014 tarihinde hak kazanacaktır.

Aday memurun kademe ilerlemesinin yıllık izne etkisi

Asaleti tasdik edilinceye kadar aday memurlar hakkında, askerlik süresi ve hizmet değerlendirmesine ilişkin olarak kademe ilerlemesi yapılmamakta ve ilgili memurun kademe ilerlemesi yapma süresi, adaylık süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 

Öte yandan, memurların kademe ilerlemesi ya da derece yükselmesi yapıp yapmamasıyla, yıllık izin hakkı arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.

Bu nedenle, aday memurun askerlik hizmeti ile kazanılmış hak aylığında sayılabilecek diğer hizmetlerinin değerlendirilmesinin adaylık süresinin sonuna bırakılmasının, söz konusu sürelerin aday memurun yıllık izin süresinin hesabında esas alınmasına engel bir yönü bulunmamaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.