logo yeni

TORBA KADROYA ATANMADA HANGİ HİZMETLER DEĞERLENDİRİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

makam2Memurların, derece yükselmesindeki süre şartına bağlı olmaksızın 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atanmasında, atama yapılacak kadronun derece ve ek göstergesine göre farklı belirlenmiş olan hizmet süresi şartını taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde yer alan ve “torba kadro” ve “asansör yükselme” diye de adlandırılan düzenlemeye göre; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın atama yapılabilmektedir.

Torba kadro uygulamasından kimler yararlanamıyor?

Derece yükselmesindeki süre şartına bağlı olmaksızın ilk 4 dereceli kadrolara atanma uygulamasından;

-Yükseköğrenim görmemiş olanlar,

-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil ilk 4 dereceli kadrolara atanacak olanlar,

-Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil ilk 4 dereceli kadrolara atanacak olanlar,

-Hizmet süresi şartını taşımayanlar

yararlanamamaktadırlar.

Torba kadroya atanma şartları

Bu düzenlemeden yararlanacakların, yükseköğrenim görmüş olmaları ve atama yapılacak kadronun derece ve ek göstergesine göre belirlenmiş hizmet süresine sahip olmaları gerekmektedir. Memurunyeri.com olarak sizler için hazırladığımız bu yazıda, ayrıca, atama yapılacak derecede boş bir kadronun bulunması ve kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen niteliklerin de taşınması gerektiğini belirtmemiz gerekmektedir.

Bu düzenlemeye göre atama yapılabilmesi için diğer şartların yanı sıra;

**1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarı olanlara atanacaklarda en az 12 yıl,

**1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlara atanacaklarda en az 10 yıl,

**3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolara atanacaklarda en az 8 yıl

hizmet bulunması şartı aranmaktadır. Yüksek öğrenim süresi 4 yıldan az olanlarda aranacak hizmet süresi şartı, yukarıdaki sürelere 2 yıl ilave edilerek hesaplanır.

Değerlendirilecek hizmetler

1-Tamamı değerlendirilecek olan hizmet süreleri:

-Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlarda geçen süreler.

-İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müessese ve işletmelerde geçen süreler.

-İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde geçen süreler.

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştiraklerde geçen süreler.

-Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarında geçen süreler.

-Yasama Organı Üyeliğinde geçen süreler.

-Belediye başkanı olarak geçen süreler.

-Belediye ve il genel meclisi üyeliğinde geçen süreler.

-Kanunlarla kurulan fonlarda geçen süreler.

-Uluslararası kuruluşlarda geçen süreler.

-Muvazzaf askerlikte geçen süreler ile okul devresi dâhil yedek subaylıkta geçen süreler.

2-Belli bir kısmı değerlendirilecek hizmet süreleri:

Yükseköğrenim gördükten sonra, (yukarıda belirtilen yerler dışında) özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürelerin dörtte üçü hesaplamaya dahil edilir.

Dörtte üçlük sürenin toplamının 6 yılı geçmemesi gerekmektedir. (Buna göre en fazla 8 yıllık hizmet süresi değerlendirilebilmekte ve bu sürenin 6 hesaba dahil edilmektedir.)

3-Bazı unvanlara atanacaklara tanınan ayrıcalık

Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürelerin tamamı değerlendirilmektedir.

Bazı hizmetlerin değerlendirilme durumu

**Açıktan vekil olarak atananların geçirdikleri süreler: Yukarıda sayılan ve tüm hizmetlerin değerlendirileceği belirtilen kurumlarda, açıktan vekil olarak görev yapanların fiilen görev yaptıkları sürelerin tamamının da hesaplamaya dahil edilmesinin gerekeceği,

**Avukatlık stajı süresi: Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan süreler kapsamında olacağı, (ayrıcalık tanınan unvanlara atanmada tamamı)

**Yurt dışında geçirilen süreler: Uluslararası kuruluşlardaki hizmet sürelerinin tamamı değerlendirmeye alınmakla birlikte, yüksek öğrenim gördükten sonra yurt dışında çeşitli resmi ya da özel kuruluşlarda geçirilen sürelerin ise özel kurumlarda geçmiş süreler kapsamında ¾’ü oranında hesaplamaya dahil edilmesi gerekeceği (ayrıcalık tanınan unvanlara atanmada tamamı)

değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.