logo yeni

calisanlar2 copy

SENDİKA AİDATI VE TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ÖDEMESİ

Aktif . Yayınlanma Sendika

sendika2Kamu görevlileri sendikalarına üye olanlardan her ay sendika üyelik kesintisi yapılmakta ve bu personele 3 ayda bir toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.

Sendika üyelik kesintisi

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “üyelik ödentisi” başlıklı 25 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre, Sendika Aylık Üyelik Ödenti Tutarı; sendika üyesi kamu görevlisinin damga vergisine tâbi brüt aylık geliri üzerinden, ilgili sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle tespit edilmektedir.

Kesinti miktarı, damga vergisine esas alınan aylık brüt ücret miktarına göre belirlendiğinden, aylık ücreti yüksel olan kamu görevlileri, aylık ücreti düşük olanlara göre daha yüksek miktarda sendika üyelik aidatı ödemektedirler.

Ancak, sendika tüzüğünde belirlenen oran ya da kamu personelinin damga vergisine esas aylık ücreti ne kadar olursa olsun, yapılacak sendika üyelik kesintisi, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden de fazla olamayacaktır. Sendika genel kurullarının, söz konusu sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla farklı oranlar belirlemesi de mümkündür.

Buna göre, 15 inci derecenin 1 inci kademesinde bulunan yardımcı hizmetler sınıfına dahil bir Devlet memurunun damga vergisine tabi aylık brüt geliri esas alındığında, sendika üyelik aidatı en az 7,64 TL ve en çok 63,66 TL. olacaktır. Sendika genel kurullarının farklı kesinti oranları belirleyebilecek olmaları nedeniyle, üyelik kesintisi miktarının sendikalar arasında farklılık gösterebilmesi de söz konusudur.

Toplu sözleşme ikramiyesi

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde “25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz …” hükmüne yer verilmiştir.

Toplu sözleşme ikramiyesi, sendika üyelik aidatı ile doğrudan bir bağı bulunmamakla birlikte, sendika üyelik aidatının memurlara getireceği ek külfetin karşılanması amacıyla yürürlüğe konulmuş bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öte yandan, toplu sözleşme ikramiyesinin değişken bir unsura bağlanmayıp sabit miktarda (Brüt:45 TL, Net:44,66 TL) belirlenmiş olması nedeniyle, memurunyeri.com olarak bu miktarın belli dönemlerde artırılması için düzenleme yapılmasına gerek bulunduğnu düşünmekteyiz. Aksi halde, ikramiye miktarının uzun süre değişmemesi halinde zaman içerisinde bu ödeme şekli anlamını yitirecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.