logo yeni

TATİLDE GÖREVLENDİRME KARŞILIĞINDA İZİN VERİLEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

mesaiDevlet memurlarının; eğitim, staj, seminer, toplantı, bir görevin yerine getirilmesi gibi sebeplerle memuriyet mahalli dışına geçici olarak gönderildikleri hallerde, görevlendirmenin hafta sonu günlerini de kapsaması durumunda, bu günlerde yapılan çalışmalar karşılığında memura izin kullandırılması mümkündür.

Mesai dışında çalıştırılan memurun hakları

Mesai saatleri dışında çalıştırılacak memura tanınan haklar konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenleme yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak, Kanunun  “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 178 inci maddesinde;

A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),

b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,

hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır... 

(B) bendinin birinci fıkrasında “Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir…” denilmiştir.

Bu düzenlemeye göre, memurların günlük mesai saatleri dışında da çalıştırılmaları halinde, bazı durumlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi, bu durumlar dışında ise fazla çalışma yaptırılan her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesi gerekmektedir. Hafta sonu tatil günleri yaptırılan çalışmaların, mesai saatleri dışında çalışma olarak değerlendirilmesine kuşku bulunmadığından, tatil günlerinde yapılan fazla çalışma saatlerinin de bu düzenleme kapsamında karşılıksız bırakılmaması gerekecektir.

Haftasonu için ödenen harcırah miktarı farklı mı?

Memuriyet mahalli dışında görevlendirilen memurlara, bu görevlendirme nedeniyle geçici görev harcırahı ödenmektedir. Görevli memurun yol, konaklama ve günlük masraflarına karşılık ödenmekte olan bu harcırah, hafta içi ve hafta sonu günleri için aynı miktarda belirlenmiştir.

Geçici görevlendirmenin hafta sonuna denk gelmesi

Kurumların fazla çalışma ücreti ödemeksizin personelini günlük çalışma saatleri dışında çalıştırması mümkün olmakla birlikte, bu şekilde çalıştırılan personele her sekiz saat için bir gün izin verilmesinin zorunludur. Öte yandan, tatil günlerini de kapsayan geçici görevlendirmeler karşılığında memura söz konusu günler için farklı bir harcırah ödemesi yapılmamaktadır.

Bu çerçevede, tatil günlerine denk gelen geçici görevlendirmelerde memurun haklarının korunması bakımından;

**Kurumların gerektiği takdirde memurları günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırmaları mümkün olmakla birlikte, yaptırılacak bu çalışma karşılığında memura izin kullandırılmasının zorunlu olduğu,

**Hafta sonu günleri için de ödenen geçici görev harcırahının, fazla çalışma karşılığı ödenen ücret olarak düşünülemeyeceği,

**Memuriyet mahalli dışına çeşitli sebeplerle görevlendirilen memurların, hafta sonu günlerinde de söz konusu görevi yapmak zorunda olmaları halinde, bu günlerde yapacakları çalışmalar karşılığında, talepte bulunmaları halinde, 657 sayılı Kanunun 178/B maddesi çerçevesinde izin kullandırılmasının gerekeceği,

değerlendirilmektedir.

Konuya ilişkin örnek Karar

tatilde-gecici-goreve-izin1tatilde-gecici-goreve-izin2

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.