logo yeni

calisanlar2 copy

SEYYAR GÖREV TAZMİNATI KİME ÖDENİR?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

personel4Asli görevleri gereği, görev yeri dışında belirli bir görev bölgesi (il ya da bölge) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere, gündelik yerine seyyar görev tazminatı ödenmektedir.

Seyyar görev tazminatı nedir?

Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere, gündelik yerine ödenen tazminata seyyar görev tazminatı denilmektedir.

Memurların, asli görevlerinin gereği olmadan görevlendirilmeleri halinde ise seyyar görev tazminatı ödenmesi mümkün olmamaktadır.  Bu şekilde görevlendirilen personelden; memuriyet mahalli dışına çıkacaklara verilecek geçici görev harcırahı (yol masrafı ile yevmiye) ödenirken,  memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmemektedir. Öte yandan, memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilmektedir.

Kimlere ödeneceği nasıl belirlenir?

Gezici olarak görev yapan personelden, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için tazminat ödenmektedir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Seyyar Görev Tazminatı ödemesine uygun görülen unvanları adam/gün olarak vizelemektedir.

Seyyar görev tazminatının miktarı ne kadardır?

Gezici olarak görev yapan personele, fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstahak oldukları yurtiçi gündeliklerinin 1/3 (üçte biri) günlük tazminat olarak verilmektedir.

2013 yılı için geçerli gündelik miktarlarına burada yer verilmiş olup, seyyar görev tazminatı miktarı da ilgililer için geçerli olan gündeliklerin 1/3’ü olarak ödenmektedir.

Seyyar Görev tazminatı ödenenlerin yol masrafı

Seyyar görev tazminatı ödenecek olanlardan; takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır.

Bu unvanlar dışında olanlara ise yol masrafı ödenmez. 

Seyyar görev tazminatı ödenmesinde memuriyet mahalli sınırı

Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapan personele tazminat ödenmesinde, memuriyet mahalli konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde “Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri” ifade eder denilmiştir.

Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde ise “Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının Seyyar görev tazminatı başlıklı 14 üncü maddesinde de;  “01.07.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde de il sınırı esas alınır.” kararı verilmiştir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde, görev yapılan ilin sınırları içerisinde gezici görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenebilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.