logo yeni

calisanlar2 copy

AYRILDIĞI KURUMA KARŞI GÖREV ALMA YASAĞININ ÇERÇEVESİ

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

makamKamu çalışanlarının, bulundukları kurumlarda son 2 yıl içerisinde yürüttükleri görevlere ilişkin konularda, ayrıldıkları kurumlarına karşı 3 yıl süre ile görev ve iş almaları, taahhüde girmeleri, komisyonculuk ve temsilcilik yapmaları yasaklanmıştır.

Görevlerinden ayrılan (istifa, emeklilik, görev son verme gibi) kamu görevlilerinin yapamayacakları işlere ilişkin düzenleme, 2531 saylı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” ile yapılmıştır. 06.10.1981 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bu Kanunda,  2007 ve 2008 yıllarında da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yasaklanan nedir?

Ayrıldıkları kuruma karşı görev alma yasağı; kamu çalışanlarının, kurumlarından ayrıldıktan sonra, önceki 2 yıl içerisinde yapmış olduğu görevlere ilişkin konularda, ayrıldığı kurum ile doğrudan ya da dolaylı olarak iş ilişkisine girmesine 3 yıl süre ile izin verilmemesidir. 

Yasak kapsamında kimler var?

Ayrıldıkları kuruma karşı görev alma yasağı; kamu kurum ve kuruluşlarında (belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, fonlar, sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanan yerler dahil) aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapan her statüdeki (memur, sözleşmeli personel, geçici personel, işçi, diğer kamu personeli) kamu çalışanı hakkında söz konusudur.

Kurumlardaki hangi görevler yasak kapsamındadır?

Kamu çalışanlarının ayrıldıkları tarihten önceki 2 yıl içerisinde görev yaptıkları kurumlara karşı, bu kurumlardaki görev ve faaliyetleriyle alakalı konular yasak kapsamındadır.

Kanun, yasak kapsamına alınan görevlerde ayrıma gitmemiştir. Kurumdan ayrılmadan önceki 2 yıl içerisinde yapılan tüm görevlerle alakalı olarak, söz konusu kuruma karşı görev ve iş alınmasına, taahhüde girilmesine, komisyonculuk ve temsilcilik yapılmasına izin verilmemiştir.

Örnek: Bir kurumda daha önce ihale konularında görev yapan ve son 2 yıl içerisinde personel işlerinde çalışan kişinin, kurumundan ayrıldıktan sonra, eski kurumu tarafından yapılacak bir hizmet alımı ihalesine katılmasına engel bir husus bulunmamaktadır.  Ancak, son 2 yıl içerisinde de kurumunda ihale konularında çalışmış olması halinde, eski kurumu tarafından yapılacak olan ihale niteliğindeki işlere 3 yıl süre ile katılması söz konusu olamayacaktır.

Görevden ayrıldıktan sonra yasak süresi ne kadar?

Çalıştıkları kurumlardan ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten başlayarak 3 yıl süreyle, ayrıldıkları kurum ve kuruluşlarda son 2 yıl içerisinde yaptıkları görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda, bu kurumlara karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

Özel kanunlarla farklı yasak süreleri getirilmesi de mümkündür.

Örnek: Bulunduğu kurumda ihale konularında çalışan bir personel  1 Haziran 2013 tarihinde görevinden ayrılmış ve özel bir temizlik firması kurmuştur. Bu kişinin, ayrıldığı kurumun temizlik işleriyle ilgili konularda yapılacak hizmet alımı ve benzeri işlere katılabilmesi için 1 Haziran 2016 tarihini beklemesi gerekecektir.

Ancak bu kişi çalıştığı kurumda daha önce ihale ile ilgili işleri görmekte iken, 1 Haziran 2011 tarihi itibariyle personel biriminde disiplin işleri ile ilgili konularda çalışmaya başlamışsa ve 1 Haziran 2013 tarihine kadar da ihale ile ilgili konularda bir daha çalışmamışsa,  kurumundan ayrıldığı tarihten hemen sonra bu kurumun  temizlik konusundaki hizmet alımı işlerine katılabilecektir.

Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağının istisnaları

Kamu çalışanlarının, ayrıldıkları kurumlarda yapmış oldukları görevlerle ilgili konularda, bu kurumlarla iş ilişkisine girmesinin yasak olmadığı durumlar da vardır.

**Seferberlik, manevra, tatbikat, atış ve konferans gibi öğrenim ve eğitim maksadıyla silahaltına alındıktan sonra terhis edilen yedek subayların, terhislerinden sonra yapacakları işler,

**Muvazzaflık hizmetini bitiren yedek subayların terhislerinden sonra yapacakları işler (kadrosunda hizmet gördükleri kıta, karargah ve askeri kuruma ait işler hariç)

**Uzman tabipler, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanlar, tabipler, diş tabipleri ve eczacılar kendi nam ve hesabına yaptıkları mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla yapacakları işler

yasak kapsamı dışındadır.

Yasağa uymamanın cezası nedir?

Kanun, görevlerinden ayrılanların(istifa, emeklilik, görev son verme gibi),  yapamayacakları işlere ilişkin olarak getirilen yasaklara aykırı harekette bulunanların altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağına hükmetmiştir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.