logo yeni

calisanlar2 copy

BAŞKA BİR KURUMA NAKLEN NASIL GEÇİLİR?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

nakil657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrosunda iken, başka bir kurumda aynı Kanuna tabi memur kadrolarından birine geçme anlamına gelen "kurumlararası naklen geçiş" işlemlerinin yürütülmesinde uygulamada bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir.

Konuya ilişkin mevzuat

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. …” denilmiştir.

**657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Naklen atamada muvafakat sorunu

Kurumlararası naklen atamaya ilişkin düzenleme, naklen geçişlerde “muvafakat” diye adlandırılan izin şartını da gerekli görmüştür. Buna göre, memurun başka bir kuruma geçebilmesi için, görev yaptığı kurumun bu geçişi uygun görülmesi de gerekmektedir.

Kurumlara tanınmış olan takdir yetkisi niteliğindeki “muvafakat” konusunda, uygulamada farklı durumlar söz konusu olabilmekte; bazı kurumların muvafakat taleplerini uygun karşıladığı ve bazı kurumların ise muvafakat vermek istemediği görülebilmektedir.

Muvafakat taleplerinin kurumlar tarafından reddi ve bu durumda yapılacak işlemlere ilişkin haberimiz ve örnek yargı kararları için tıklayınız…

Aday memurun naklen ataması sorunu

Devlet Memurları Kanununda yer alan aday memurların naklen atanamayacağına ilişkin hüküm, uygulamada farklı şekillerde değerlendirilebilmekte ve bazı personelin sıkıntı yaşamasına sebep olabilmektedir.

Ancak, kurumların son yıllarda, bu konuda Devlet Personel Bakanlığı tarafından verilmiş mütalaa çerçevesinde işlem tesis etme eğiliminde oldukları görülmekle birlikte, aday memura hiçbir şekilde naklen geçiş için muvafakat vermeyen kurumlar da bulunabilmektedir.

Devlet Personel Başkanlığının söz konusu Mütalaasında; “657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen “nakil” ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği düşünüldüğünden, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)  sonucuna göre yapılan atamalar gereğince gerçekleştirilmesi gereken nakiller anılan Kanunun 54 üncü maddesinde geçen “nakil” anlamında değerlendirilememektedir.  Bu itibarla, aday memur ve asli memur olup olmadığına bakılmaksızın Devlet memurlarının, KPSS sonucuna göre yapılan yerleştirmelerde atanmayı hak ettikleri kadrolara, çalıştıkları kurumlarının muvafakatıyla atanmalarının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.” denilmiştir.

Naklen atama süreci ve karşılaşılan diğer sorunlar

**Memur, naklen geçmek isteyeceği kurum ile temas kurması gerekir. Geçmek istenen kuruma doğrudan yazılı bir başvuruda bulunarak geçme yönündeki talep iletilebileceği gibi, bir şekilde kurum yetkililerine ulaşıp geçme isteğinin kabul edilmesinin ardından da yazılı olarak talep edilegeçiş başvurusunda bulunulabilir. Kurumların, geçiş taleplerini uygun görme zorunluluğu yoktur.

Öte yandan, yapılacak bir sınav sonucunda naklen geçiş söz konusu olacak ise bu durumda da söz konusu sınava girilmesi gerekecektir.

**Sınav sonuçlarına göre atanma hakkı kazanan ya da naklen atanma yönündeki talebi uygun görülen memur hakkında, atamayı yapacak olan kurum memurun görev yapmakta olduğu kuruma başvuruda bulunarak,  memurun kurumlarına geçişine muvafakat verilmesini talep eder. Memurun çalıştığı kurumun muvafakati üzerine, atamaya ilişkin diğer işlemler de tamamlandıktan sonra atama işlemi gerçekleştirilir.

**Muvafakat istenmesi ve muvafakat verilmesi, naklen atamanın yapılmasını zorunlu kılmaz. Muvafakati alan kurum, memurun atamasını gerçekleştirmeyebilir. Bu konuda takdir yetkisi vardır.

**Atama işleminin gerçekleşmesinin ardından, atamayı yapan kurum, atamanın yapıldığını ve memurun ilişiğinin kesilerek, görevden ayrılış tarihinin bildirilmesini diğer kurumdan ister. (İlişik kesilmesi konusunda kurumları bağlı yetki içerisinde tutan herhangi bir düzenleme olmadığından, bu süreyi uzatan kurumlara da rastlanabilmektedir.)

**Atama işleminin, kurumu tarafından memura tebliğ edilerek kurumla ilişiğinin kesilmesinin ardından, memurun; aynı yerdeki atamalarda izleyen gün mesai bitimine kadar, başka yerdeki görevlere atamalarda ise 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde yeni görevine başlaması gerekir.

Ancak, 657 sayılı Kanun bu sürelerin;

-Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memur için, iznin veya geçici görevin bitimi,

-Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

-Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlayacağını hüküm altına almıştır.

Naklen atamada göreve başlama ve atanmaktan vaz geçme

Naklen atama üzerine, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebep bulunmaksızın süresi içerisinde yeni görevine başlamayan memurun ataması iptal edilir.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama halinin iki ayı aşması durumunda ise atama işlemi iptal edilir.

Öte yandan, naklen atama işlemi yapıldıktan sonra, memurun atamayı yapan kuruma geçme isteğinden caymasının da mümkün olabileceği, ancak bunun atama işleminin tebliği ve kurumla ilişik kesilmesinden önce olması ve memurun kurumunun da bu durumu uygun görmesi halinde mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.