sbanner

logo yeni

BAŞKA GÖREVE ATANAN MEMUR EN YÜKSEK EK GÖSTERGEDEN NASIL YARARLANIR?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

ek gostergeDevlet memurlarının başka bir göreve atanmaları halinde,  aylık ödemeleri bakımından haklarında  yeni görevlerine ilişkin ek göstergeler uygulanmakla birlikte, bazı durumlarda farklı ek gösterge rakamlarının uygulanması da söz konusu olabilmektedir.

İlgili mevzuat düzenlemesi

Ücretlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelin aylıkları,  görev yaptıkları kadro unvanı için belirlenen ek gösterge rakamlarına göre belirlenen ek gösterge aylıklarının gösterge aylıklarına eklenmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

657 sayılı Kanunun 43/B maddesinde “… Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf  veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.” denilmiş ve bazı kurul başkan ve üyelikleri ile “müşavir” ve “1'inci dereceden uzman” unvanlı kadrolara atanacaklara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılacağına hükmedilmiştir.

Daha önce alınan en yüksek ek göstergenin uygulanacağı haller

Bazı görevlerde bulunacak personelin aylıklarının hesaplanmasında, daha önce yararlanmış oldukları en yüksek ek göstergeler esas alınmaktadır.

Bazı kurul başkan ve üyelikleri ile “müşavir” ve “1'inci dereceden uzman” unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sürece, daha önce yararlanmış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden aylık ödemesi yapılır.

İlgililerin belirtilen görevlerden başka bir göreve atanmaları halinde ise haklarında atandıkları göreve ilişkin ek göstergeler uygulanacaktır. (Aşağıda belirtilen durumlara ilişkin haller hariç)

Memurun eski görevine ilişkin ek göstergenin uygulanacağı haller

Bazı görevlerde bulunduktan sonra ilk dört dereceli kadrolara atananların aylıklarının hesaplanmasında, eski görevlerinde kalsalardı kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek gösterge ile halen bulundukları görev için belirlenen ek göstergeden hangisi daha yüksek ise yüksek olan ek gösterge esas alınır.

Kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde bulunurken, kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlar hakkında, kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerin daha yüksek olması halinde bu ek göstergenin uygulanabilmesi için, eski görevden yeni göreve yapılan atamanın doğrudan ilk dört dereceden birinin yapılmış olması gerekir.

İlk dört derece dışındaki bir dereceden kadroya atama yapılmış olunması halinde, ilgili personel hakkında yeni görev için belirlenmiş olan ek gösterge uygulanacaktır.

Belirtilen görevlerden, ilk dört derece dışında bir kadroya atandıktan sonra, ilk dört dereceli bir kadroya atananlar hakkında, yüksek olan ek göstergenin uygulanması imkanı kalmayacaktır. Memur, atandığı kadro için belirlenmiş olan ek göstergeden yararlanacaktır.

Örnek:   

Teknik Hizmetler Sınıfında 5. Derece Mühendis kadrosunda 1300 ek gösterge ile görev yapan personelin;

*5. Derece Araştırmacı kadrosuna atanması halinde: Araştırmacı kadrosu için 5. Derecede ek gösterge belirlenmemiş olduğundan, aylığının belirlenmesinde ek göstergeden yararlanamayacaktır.  İlgilinin bu görevde yükselerek ileriki derecelere gelmesi halinde de, hakkında ilgili derecelerde Araştırmacı  kadrosu için belirlenen  ek göstergeler uygulanacak,  1 inci derece kadroya gelmesi ve kazanılmış hak aylık derecesinin de olması halinde bile hakkında 1 inci derece Araştırmacı kadrosu için öngörülen 2200 ek gösterge uygulanacaktır.

*4. Derece Araştırmacı kadrosuna atanması halinde: Kazanılmış hak aylık derecesi itibariyle de bu dereceye ulaşmış olması halinde, 4. Derece Araştırmacı kadrosu için belirlenmiş olan ek göstergenin 800 olması ve 4. Derece Mühendis kadrosu için belirlenen ek göstergenin 1600 olması nedeniyle, hakkında yüksek olan 1600 ek gösterge üzerinden aylık işlemleri yürütülecektir. Aynı durum sonraki derecelerde de uygulanacak ve 1 inci derece kadroya gelinmesi halinde, Araştırmacı kadrosu için belirlenmiş olan 2200 ek gösterge yerine, kazanılmış hak aylık derecesine göre Mühendis olarak alabileceği 3600 ek göstergeden yararlanmaya devam edecektir.

*Araştırmacı kadrosundaki Mühendisin yeniden Mühendis kadrosuna atanması halinde ise, ek göstergelerden Mühendis kadrolarına ilişkin belirlemeler çerçevesinde yararlanmaya devam edecektir.

(Bu yazıda, ek gösterge değişikliklerinin aylık ücretin belirlenmesine etkileri üzerinde durulmuş olup, emekliliğe etkilerine ise değinilmemiştir.)

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.