sbanner

logo yeni

MEMURUN İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞI

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

buro ortamiİsteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle kişilerin sosyal güvenlik kurumu ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortalılık düzenlemesi, Devlet memurları hakkında da uygulanmaktadır.

İsteğe bağlı sigortalılık uygulamasında, 01.10.2008 tarihinden önce Devlet memurluğuna başlayanlar ile bu tarih ve sonrasında memurluğa başlayanlar bakımından bazı farklılıklar söz konusudur.

A- 01.10.2008 tarihinden önce memurluğa girmiş olanlar

01.10.2008 tarihinden önce Devlet memurluğuna giren ve sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi göreve başlamış olanların isteğe bağlı sigortalılıkları, 5434 sayılı Kanunun (mülga) 12 nci maddesine göre yürütülmektedir. (Bu madde, mülga olmasına rağmen, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine istinaden, ilgilileri hakkında uygulanmaya devam olunmaktadır). Söz konusu maddeye göre isteğe bağlı sigortalılık şu şekilde olmaktadır.

*İsteğe bağlı iştirakçi sayılma

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak en az on yıl çalışmış olunması (10 yıllık sürenin hesabında fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi, ücretsiz izinli geçen süreler, hizmet borçlanmaları ile benzeri süreler dikkate alınmaz),

-Memurluktan çıkarılmamış, memur olma şartları yitirilmemiş veya olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulüne aykırı hareket edilmemiş olunması,

-Herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olunması,

-Memurluktan ayrıldıktan itibaren en geç 6 ay içinde yazılı olarak başvuruda bulunulması (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına),

-Emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının ait olduğu ay içinde yatırılması (Sosyal Güvenlik Kurumu hesabına)

halinde, memuriyetten ayrılmış olanlar, başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren isteğe bağlı iştirakçi sayılmaktadırlar.

*Ödenecek primler

İsteğe bağlı iştirakçi olanların kesenek(%16) ve kurum karşılıkları(%20), görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneklerine esas aylık derece ve kademeleri ile ayrıldıkları göreve ilişkin ek göstergeleri esas alınarak hesaplanır.  İsteğe bağlı iştirakçi olarak prim ödemek suretiyle geçirdikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve (eğitim durumları itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere) her üç yıl için bir derece yükselmesi uygulanır.

Emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarını ait olduğu ay içinde sandık hesabına yatırılması gerekmektedir. Kesenek ve karşılıkları süresi içinde ödenmeyen veya eksik ödenen aylar hizmet olarak sayılmamakta ve daha sonra bunların ödenmemi mümkün olmamaktadır. 

İsteğe bağlı iştirakçi olanların, ayrılma taleplerini içeren dilekçelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, isteğe bağlı sigortalılıkları sona erdirilir.

B-01.10.2008 günü ve sonrası memurluğa başlayanlar

01.10.2008 tarihi ve sonrasında memurluğa girmiş olanların, memuriyetten ayrılarak isteğe bağlı sigortalı olmaları için aranan şartlar farklıdır. Örneğin, memur olarak 10 yıl çalışmış olması şartı bulunmamaktadır. 

*İsteğe bağlı iştirakçi sayılma

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 50 nci maddesine göre, isteğe bağlı sigortalılarda;

-Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

-Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

-18 yaşını doldurmuş bulunmak,

-İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,

şartları aranmaktadır.

İsteğe bağlı sigortalılık, bu konudaki müracaatın Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlatılmaktadır.

*Ödenecek primler

İsteğe bağlı sigorta primi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın %32'sidir. Ödenecek primin %20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12'si genel sağlık sigortası primidir. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeriBizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.