logo yeni

calisanlar2 copy

YEMEK YARDIMINDAN İZİNLİ İKEN YARARLANILIR MI?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

yemekYıllık, mazeret, hastalık veya refakat izni kullanmakta olan memurlar, bu dönemler içerisinde yiyecek yardımından yaralanma konusunda çeşitli taleplerde bulunabilmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

-23 üncü maddesinde, “Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.”,

-104 üncü maddesinin (E) bendinde, “Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.” denilmiştir.

-105 inci maddesinde, “Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir…

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.”

denilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunda yer alan “yiyecek yardımı” düzenlemesi doğrultusunda çıkarılan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde “Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz.” hükmü yer almıştır.

Bu hükümlerden;

-Yıllık, mazeret, hastalık ve refakat izinleri kullanılan dönemlerde memuriyetten kaynaklanan hakların korunacağı,

-Yemek yardımının yemek verme dışında yapılamayacağı

anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede;

-Memurlara söz konusu izin dönemleri için yemek yardımının nakten ödenemeyeceği,

-Bu dönemlerde kurumların yemekhanelerinden yararlanmak isteyen memurların, (yemek bedeli kişi katkısının aylıklarından kesilmeye devam ediliyor olması şartıyla) yemek yardımından yararlanabilcekleri,

-Yemek bedeline katkı yapılması gerekmesine rağmen, memurun bu katkıyı sağlamamış olması ya da izin döneminde bu katkının kesilmiş olması halinde ise yemek yardımından yararlanamayacağı,

değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.