logo yeni

KİMLER MEMURİYETE İLERİ DERECELERDEN BAŞLIYOR?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

personel7657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, öğrenin durumlarına göre memuriyete giriş dereceleri belirlenmiş olmakla birlikte; gördükleri eğitime ve görev aldıkları hizmet sınıfına göre, giriş derecelerinin daha üst derece ve kademelerinden memuriyete başlanmasına da imkan tanınmıştır. Memuriyette geçmiş gibi sayılacak hizmet ve diğer süreler nedeniyle ileri derece ve kademelerden göreve başlanması da mümkün olmakla birlikte, burada bu hallere değinilmeyecektir. 

Gördükleri eğitim ve görev alacakları hizmet sınıfına göre memuriyete giriş dereceleri farklı belirlenmiş olanlardan bazıları şunlar: 

Hizmet sınıfı nedeniyle ileri derece veya kademelerden görev başlama 

Görev alınacak hizmet sınıfına göre memuriyete ileri derece ve kademelerden başlayacak olanlar, söz konusu sınıf dışında bir sınıfta göreve başlaması halinde bu imkandan yararlanamayacaklardır. 

1-Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartıyla jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 

2-Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden: 

- İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler, giriş derece ve kademelerine iki derece, 

-Lise ve dengi okulları bitirenler, giriş derece ve kademelerine bir derece bir kademe, 

-Yükseköğrenimi bitirenler, giriş derece ve kademelerine bir derece, 

3-Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile Gümrük muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 

ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. 

Görülen eğitim nedeniyle ileri derece veya kademelerden görev başlama 

Eğitimleri nedeniyle memuriyete ileri derece ve kademelerden başlayacak olanlar, hangi sınıfta ya da kadroda görev alırlarsa alsınlar, haklarında belirlenen ileri derece ve kademelerden Devlet memuriyetine başlarlar. 

1-Beş yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis,  mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 

2-Dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 

3-Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece, 

4-Yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yükseköğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlar giriş derece ve kademelerine bir kademe, 

-Tıpta uzmanlık belgesi alanlar ve meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar giriş derece ve kademelerine bir derece, 

- Lisans eğitimi ile ilgili öğrenim dalında doktora yapanlar giriş derece ve kademelerine bir derece, 

ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.