logo yeni

MEMURİYETTEN İSTİFA YOLLARI

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

istifaDevlet memurlarının istifa ederken dikkat etmeleri gereken bazı noktalar olup, bunlar ileride göreve geri dönmelerini etkileyen ya da hiç dönememelerine neden olan ayrıntılardır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesi, çekilme (istifa) isteğinde bulunmanın hem yazılı müracaat içermeyen yolunu, hem de dilekçe ile yazılı başvuru yolunu düzenlemiştir.

Devlet memurunun farklı çekilme yollarını kullanmasının en önemli etkisi, tekrar göreve dönme isteği sırasında karşılaşacağı süreler olarak karşımıza çıkmakta olup burada anlatılmıştır.

1.10 gün kesintisiz göreve gelmeme

İlk olarak 94 üncü maddede yer verildiği şekliyle 10 gün kesintisiz göreve gelmeme durumu, kişinin yazılı müracaatta bulunmadan çekilme istediğinde bulunmuş sayılmasıdır.  657 sayılı Kanun adeta bu yolu yazılı dilekçeye gerek olmayan istifa şeklinde düzenlemiş ve bu kişileri "çekilmiş sayılanlar" olarak nitelendirmiştir.

Burada söz konusu olan “kesintisiz 10 günün” hesaplanması ile ilgili tereddütler yaşanabilmektedir. Bu 10 günü hesaplarken tartışma konusu olan noktalar, tatillerin bu süreye dahil edilip edilmeyeceği veya son günün tatile denk gelmesi durumunda hesaplamanın nasıl yapılacağıdır. Bu 10 günün içerisine resmi tatil günleri de dahil edilmekte iken, son günün tatil günlerine denk gelmesi durumunda 10. gün hesabı için ilk resmi işgünü beklenmelidir. Örneğin 10. gün cumartesi gününe denk gelirse bu takdirde 10. gün pazartesi olarak hesaplanmalıdır. Bu konuda Danıştay 12. Dairesinin vermiş olduğu bir karara buradan bakabilirsiniz.

Dolayısıyla bu 10 günlük süre içerisinde istifa etmekten vazgeçen memurun tekrar görevine dönmesi mümkün olup, kendisine disiplin cezası uygulanması söz konusu olacaktır. Bu şekilde görevden çekilen memur 1 yıl sonra göreve geri dönebilir.

2.İstifa dilekçesi vererek çekilme talebinde bulunma

Memurlara tavsiye edilen, bağlı oldukları kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde de bulunmalarıdır.

Çekilmek isteyen memur dilekçesinin kabulüyle birlikte görevini bırakabilir. Ancak dilekçe hemen kabul edilmezse yerine atanan kimsenin gelmesine veya isteğin kabulüne kadar görevine devam eder. Devletin memuru bekletme yetkisi de sonsuz değildir. Memurun yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Ancak olağanüstü mazeretler durumunda çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay beklemeden çekilebilir. Bu şekilde görevden çekilenler 6 ay sonra göreve dönebilir.

3.Devir ve Teslim ile yükümlü olan memurlar

Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hangi memurların devir ve teslim işlemleri ile yükümlü oldukları, Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir Ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Yönetmelik devir ve teslim ile yükümlü olan memurları tanımlarken bunların çekilmeden önceki sürelerine ilişkin de düzenlemeler getirmektedir. Bu şekilde yükümlülüğü olduğu halde buna uymadan çekilenler 3 yıl geçmeden göreve dönemezler.

4.Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde çalışmakta olan Devlet memurları, yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça hiçbir şekide görevi bırakamazlar. Bu şekilde yükümlülüğü olduğu halde buna uymadan çekilenler bir daha memuriyete dönemezler.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

 

memurunyeri 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.