logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN KURUMU TARAFINDAN KARŞILANACAK CENAZE GİDERLERİ

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

Devlet memurlarının ölümü halinde yapılacak cenaze giderleri ile bazı durumlarda memurun eşi ile bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının ölümü halinde yapılacak cenaze giderleri, memurun kurumu tarafından karşılanmaktadır.

Cenaze gideri karşılanacak olanlar

1-Memurun ölümü halinde yapılacak cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakli dahil),

2-Yurt dışında sürekli veya geçici görevle veyahut yetiştirilmek, eğitilmek, bilgisini artırmak veya staj yapmak üzere bulunan memurun ölümü halinde, cenazelerinin yurda getirilmesi için yapılması zorunlu olan giderler de dahil olmak üzere yapılacak cenaze giderleri,

3-Yurt dışında sürekli görevlerde bulunan memurun eşi ile bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının ölümü halinde, cenazelerinin yurda getirilmesi için yapılması zorunlu olan giderler,

memurun kurumu tarafından karşılanır.

Cenaze giderlerinin kapsamı

Ölüm olayının meydana geldiği yerde, ölünün gömülmesi ile ilgili olarak yapılan zorunlu giderler, cenaze giderleri olarak değerlendirilmektedir. Çelenk, törene ait taşıt giderleri ve benzeri tören harcamaları cenaze gideri sayılmamaktadır.

Memurun cenazesinin başka yere nakline ilişkin giderler ile yurt dışından getirilecek cenazeler için yapılacak zorunlu giderler de cenaze giderleri kapsamı içerisindedir.

Cenaze giderlerinin ödenmesi

-Cenazenin, kişinin hastalığında tedavi edilmekte olduğu sağlık kurumu tarafından defnedilmiş olması halinde, cenaze giderleri ibraz edecek faturaya dayanılarak bu kuruma ödenir.

-Ölenin ailesi veya yakınları tarafından defin işlemi gerçekleştirilmiş ise, cenaze giderleri, gösterecekleri belgelere dayanılarak kendilerine ödenir.

-Cenazenin memurun bağlı olduğu kurum tarafından defnedilmesi halinde, kurum mutemetlerinin yapacakları cenaze giderleri, ibraz edilecek fatura, senet veya belgelere dayanılarak avanstan mahsup edilir.

-Memurun öldüğü yerden başka bir yere naklinin ailesince istenmesi halinde, gömüleceği yerdeki cenaze masrafı ile mahallinde ölünün korunmasına ilişkin işlemler(tahnit) için yapılacak gider ve zaruri nakil ücreti, belediyece onaylanan faturaya göre ödenir. Cenazesi yurt dışından getirilen memurun yurtta yapılacak cenaze giderleri de gömülme işleminin yapılacağı yer bakımından aynı usulle belirlenir.

-Yurt dışında ölen memurların cenaze giderleri; cenazenin yurda getirilmesi için yapılacak zorunlu giderler, ölünün korunmasına ilişkin işlemler(tahnit) ve yurtta gömüleceği yere kadar normal ve zorunlu nakil giderlerini kapsar. Yurt dışında yapılan cenaze giderinin ödenebilmesi için bu giderlere ait belgelerin mahalli rayice uygunluğunun yetkili misyon şefliğince onaylanması gerekir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.