logo yeni

KADRO OLMADIĞI GEREKÇESİYLE ÜST DERECEYE YÜKSELTİLMEYENLERİN DURUMU

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

Devlet memurları, eğitim durumları itibariyle belirlenen derece ve kademelerden memuriyete başlamakta ve memuriyetleri sırasındaki eğitim düzeylerindeki değişiklikler de dikkate alınarak, belirlenmiş derece ve kademelere kadar yükselebilmektedirler. Ancak, üst derecelere yükselmeye ilişkin tüm şartları taşıdıkları halde, kadro olmadığı gerekçe gösterilerek, memurların derece yükselmesi yapması kısıtlanabilmektedir. 

Eğitime göre yükselme imkanı bulunan dereceler

Memurlar;

-Yükseköğrenim (2 yıl süreli olanlar dahil) görmüş olmaları halinde, 1 inci derecenin 4 üncü kademesine,

-Lise ve dengi mesleki veya teknik öğrenim görmüş olmaları halinde 3 üncü derecenin 8 inci derecesine,

-Ortaokul (ilköğretim) ve dengi mesleki veya teknik öğrenim görmüş olmaları halinde 5 inci derecenin 9 uncu derecesine

kadar yükselebilmektedirler.

Öte yandan, öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilmektedir.

Derece yükselmesi yapabilmenin şartları

Öte yandan, Devlet memurlarının eğitimleri itibariyle ilerleyebilecekleri derecelere normal yollarla (torba kadro atamaları denilen 68/B atamaları haricinde)  yükselebilmeleri için bazı şartlar aranmaktadır. Buna göre, memurun bulunduğu derecenin bir üst derecesine yükselebilmesi için;

-Bulunduğu derecede 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması,

-Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması,

-Üst derecede boş bir kadronun bulunması

gerekmektedir.

Her derecede bulunmayan kadrolar var

Derece yükselmesi yapabilmek için gerekli tüm şartları taşımakla birlikte, üst derecede memurun atanabileceği aynı unvanlı bir kadronun bulunmadığı durumlarla da karşılaşılmaktadır.

Örneğin, bir çok kamu kurumunda memur kadrolarına 5 inci dereceden; şef, vhki, bilgisayar işletmeni gibi kadrolara 3 üncü dereceden daha üst derecelerde rastlanmamaktadır. Kadrolara ait derece sınırlaması getirilmesinin yasal hiçbir yönü bulunmamasına ve Devlet Personel Başkanlığının bu konuda olumlu düşünmesine rağmen, Maliye Bakanlığı bütçe koşullarını gerekçe göstererek, üst derecelerde kadro verilmesine engel olmaktadır.

Kadro olmadığı gerekçesiyle yükselememe halinde aylık durumu

Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir.

Bu durumda memur, kadrosuna ait derecede görev yapmakla birlikte kazanılmış hak aylığı eğitim durumu itibariyle yükselebileceği seviyeye kadar ilerleyecektir.

Ancak, ödenmesi kadro şartına bağlı olan mali haklardan yararlanırken, bulunulan kadro derecesi esas alınmaktadır.

Örnek: Yüksekokul mezunu olan ve “memur” unvanlı kadroda görev yapan kişi, çalıştığı kurumda 5 inci dereceden daha üst derecede memur unvanlı kadro bulunmaması ve başka bir göreve ilişkin kadroya atanmaması halinde;

-Aylık göstergesi:  5 inci derece memur kadrosunda bulunmakla birlikte, kazanılmış hak aylığı bakımından 1 inci derecenin 4 üncü kademesine kadar ilerleyebilecek ve ilerleyeceği derece ve kademe için belirlenen gösterge aylığını alabilecektir.

-Ek gösterge aylığı: Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup yüksek öğrenim görenler için belirlenen ek göstergelerden, kazanılmış hak aylık derecesi bakımından bulunacağı her derecede karşılık gelen rakamlara göre yararlanacaktır.

-Ek ödeme: Aylık ödemesine esas derecesine göre, bulunacağı derecelerde o dereceler için öngörülen ek ödemeden yararlanacaktır.

-Özel hizmet tazminatı: Kazanılmış hak aylık derecesi bakımından hangi dereceye yükselmiş olursa olsun, hakkında 5 inci derece memur unvanlı kadro için belirlenen özel hizmet tazminatı oranı uygulanacaktır.  (Yan ödeme kararnamesinde belirlenen zamların ödenmesi de aynı şekilde olacaktır)

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.