logo yeni

ADAY MEMURUN GÖREVİNE SON VERME HALLERİ

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu adaylık dönemini, Kanunun 3'üncü bölümünde, 54-57 inci maddeler arasında düzenlemiştir.

Adaylık dönemi tüm Devlet memurları için fazlasıyla dikkat ve ihtimam isteyen bir dönemdir çünkü bu dönemde yapılacak küçük hatalar bile memuriyet hayatının başlamadan bitmesine sebep olabilir.

Adaylık döneminde memuriyet hayatına son verilmesine sebep olacak durumlar şunlardır:

56'ncı madde gereğince

Devlet Memurları Kanununun 56 ncı maddesi, “Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.” hükmüne amirdir.

Bu hüküm gereğince, adaylık dönemi boyunca memurlara verilen temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinde gösterilecek başarısızlık, aday memurun görevine son verilmesini gerektirir. Burada geçen “her biri” ifadesinden bu eğitimlerin tümünden başarısız olunması durumunda ancak aday memurun görevine son verilmesi gerektiği anlaşılmamalıdır. Söz konusu maddeyi 55 inci maddede yer alan “Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.” hükmü ile birlikte değerlendirdiğimizde burada yer verilen eğitimlerden birinden bile başarsız olmanın memuriyete son verilmeyi gerektirdiği ortadadır. Bu konudaki Devlet Personel Başkanlığı görüşüne buradan ulaşabilirsiniz.

Nitekim Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 3'üncü maddesi (b) bendinde, asli memur, “Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarılı olarak adaylığı kaldırılan kişiler” şeklinde tanımlanarak, asalete hak kazanmak için her eğitimden başarılı olmak gerektiği belirtilmiştir.

Aynı şekilde kanunda tanımını bulan “hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumlar” ifadesi muğlak ve subjektif yorumlara açık bir niteleme olduğundan dolayı bu dönem içinde aday memurların mağdur edilmelerine yolaçabilr. Hükümde yer verilen, “Memuriyetle bağdaşmıyacak durumlar”ın somut olay ve belgelere dayanması gerekmekte olup bu konudaki Danıştay Beşinci Dairesinin kararına buradan ulaşabilirsiniz.

56 ıncı madde gereğince aday memurun görevine son verilme durumlarının birini de “göreve devamsızlıkları tespit edilenler" oluşturmaktadır. Buradan kastedilen “göreve devamsızlık” ile 125 inci maddede yer verildiği şekliyle özürsüz olarak göreve devamsızlığın anlaşılması gereklidir.

57'nci madde gereğince

657 sayılı Kanunun 57'nci madesinde ise, “Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir… Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.” hükmünü getirmiştir.

Dolayısıyla adaylık dönemi içinde disiplin cezası almış olmak, meuriyetin sonu anlamına gelmektedir. Bu şekilde ilişiği kesinler 3 yıl için tekrar memuriyete girme haklarını kaybederler. Devlet Personel Başkanlığınca bu hususta verilen görüşe ulaşmak için tıklayınız.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.