logo yeni

calisanlar2 copy

HASTALIK İZNİNİ BAŞKA YERDE GEÇİRMEK İÇİN İZİN ALMAK GEREKİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

Memurların, hastalıkları sebebiyle sağlık hizmeti sunucularından usulüne göre aldıkları hastalık raporlarına istinaden verilen hastalık izinlerini, hastalık raporlarını aldıkları yerler dışında geçirmek istemeleri halinde, bunun için kurumlarından ya da başka bir yerden izin alıp almayacakları sıkça sorulan bir husustur. 

Tatillerde il dışına çıkabilmek için izin alınması düzenlemeleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunda, memurların ikamet ettikleri ilin hudutlarını tatillerde terkedebilmesi yetkili amirin iznine bağlanmış,  “ikamet edilen ilin hudutlarının izinsiz terkedilmesi” ise disiplin cezası gerektiren bir fiil olarak değerlendirilerek bu fiili işleyenlere “aylıktan kesme” cezası verilmesi öngörülmüştü.

Bu düzenlemelerin 13.02.20011 tarih ve 6111 sayılı Kanunla bu yürürlükten kaldırılmış olmasından dolayı, tatillerde (kanuni veya idari izin halleri) ikamet edilen yerin ya da görev yerinin dışına çıkılması için memurum izin almasına gerek kalmamıştır.

Hastalık iznini başka yerde geçirmek için izin alınması düzenlemesi

29.10.2011 tarihinde yürürlükten kaldırılan “Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik”te; "Memurlar hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar hastalık izinlerini ancak raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında kıdemli askeri ataşenin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler. Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri geçici görevi veren makamın onayına bağlıdır." hükmüne yer verilmişti.

Hastalık izni kullananların, izin kullanmakta oldukları yeri izinsiz terketmesini yasaklayan bu hüküm, uygulamada memurların çeşitli sıkıntılarla karşılaşmasına sebep olmaktaydı.

Yürürlükte olan düzenlemelerde izin şartı yok

657 sayılı Kanunda, ikamet mecburiyeti ve ikamet edilen ya da görev yapılan yerin izinsiz terkedilmesini(mesai saatleri dışında) engelleyen bir düzenleme veya izin alınarak terkedilmesini öngören herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

Öte yandan, 29.10.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te de, hastalık izni kullanan memurun bulunduğu yerden ayrılmak istemesi halinde, bunun için izin alması ya da başka bir işlem yapması şartı getirilmemiştir.

Buna göre; hastalık izni kullanan memurun, hastalık raporundan kaynaklanan tıbbi bir zorunluluk olsun ya da olmasın, kurumuna ya da amirlerine haber vermeden, hastalık izni kullanmakta olduğu yerden ayrılarak bu iznini başka yerde geçirebileceği değerlendirilmektedir. 

Ancak, mevzuattan kaynaklanan bir husus olmamasına ve herhangi bir yaptırımı da bulunmamasına rağmen, hastalık iznini bulunduğu yer dışında geçirmek isteyecek memurun, bu durumunu görevli olduğu birime iletmesinin ve varsa adres ve telefon bilgilerini bildirmesinin bazı kurumlar tarafından istendiği de görülebilmektedir. 

Başka yerde hastalık izni geçirirken rapor alınması

Hastalık izni kullanırken memuriyet ya da ikamet mahalli dışına çıkan memur, bu yerlerdeki sağlık hizmeti sunucularından hastalık raporu alabilir.

Yasal izinlerin kullanıldığı durumlarda hastalık raporunun memuriyet mahallindeki sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunluluğu bulunmaması ve kullanılmakta olan hastalık izninin de yasal bir izin olması nedeniyle, hastalık izni kullanmakta iken memuriyet mahalli dışındaki bir sağlık hizmeti sunucusundan usulüne uygun olarak hastalık raporu alınabilir.

logokucuk 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.