logo yeni

calisanlar2 copy

KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME UYGULAMALARI

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

Devlet memurları, kurumları içerisinde daha sık olmakla birlikte bazen kurumlar arasında da geçici olarak görevlendirilebilmektedirler. Bu görevlendirmeler bazen hizmet gereklerine istinaden yapılırken, çoğunlukla da memurun cezalandırılması şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

KURUM İÇİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurların kurumları içerisinde başka bir kadroya naklen atanmaları hususu düzenlenmiş, ancak geçici görevlendirilmeleri düzenlenmemiştir.  657 sayılı Kanunda kurum içi geçici görevlendirme hususu düzenlenmemiş olmakla birlikte, birçok maddesinde “geçici bir görevin yapılması” şeklinde ifadelere de yer verilmiştir.

Öte yandan, kurumların yürütmekle zorunlu oldukları görevlerin yerine getirilmesi için, personelin kurum içerisinde geçici olarak görevlendirilmesi genellikle kaçınılmaz olmaktadır. Bu görevlendirmeler bir toplantıya, seminere, eğitime vb. katılma şeklinde olabileceği gibi, bir hizmet birimindeki personel yetersizliği nedeniyle işlerin aksamasının önüne geçilmesi amacıyla da yapılabilir.

Ancak kurumlar tarafından, personelin; emekli olmaya, istifaya, görevinden ayrılmaya  zorlanması ya da bulunduğu görevden uzak tutulması gibi amaçlarla da, kurum içerisinde farklı birimde, teşkilatta ya da yerde görevlendirmesine gidilebilmektedir. Dava konusu edilmeleri halinde çoğunlukla yürütülmesi durdurulan ve iptal edilen bu işlemler, geçen süreçte memurun ve ailesinin mağduriyetine sebep olmaktadır.

Kurum içi geçici görevlendirmeler nasıl olmalı?

-Geçici bir işin görülmesi amacıyla yapılmalı,

-Görevlendirme, kamu hizmetlerinin görülmesi bakımından zorunlu olmalı,

-Memurun hangi işi yapacağı açıkça ve önceden belirtilmeli,

-Memur, görevlendirileceği konuda bilgi ve tecrübeye sahip olmalı,

-Memurun kadrosu ile her türlü bağı korunmalı,

-Belirli bir süre ile sınırlı olmalı.

KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

Devlet Memurları Kanunu memurların kurumlar arasında geçici olarak görevlendirmesi hususunu  düzenlemiştir. Bu düzenlemelerde, memurun uygun bulmasına bağlı geçici görevlendirmelere ve memura sorulmadan yapılan geçici görevlendirmelere yer verilmiştir.

1-Memura sorularak yapılan geçici görevlendirme

Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilirler.

Bu görevlendirmelerin gerçekleşebilmesi için;

-Görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi olmalıdır.

-Memurun görevlendirileceği kurumda, yapılacak göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadro bulunmalıdır.

-Memur, geçici süreli olarak görevlendirildiği kurumun mevzuatına uymakla yükümlüdür.

-Memur, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kendi kurumundan alır.

-Memurun kadrosu ile olan ilişkisi, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

-Geçici görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez.

-Geçici görevlendirme, memurun göreviyle ilgili olmalıdır.

-Geçici görevlendirmenin gerçekleşebilmesi için memurun kabulü şarttır.

-Memurun kurumu tarafından görevlendirmeye izin verilmesi gerekir.

2-Memurun isteğine bakılmadan yapılan geçici görevlendirme

Memurlar, istekleri bulunup bulunmamalarına bakılmaksızın başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli görevlendirilebilirler.

*Bu görevlendirmelerin gerçekleşebilmesi için;

-Kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından görevlendirmeye ihtiyaç bulunmalıdır.

-Memurun görev yaptığı kurumun isteği gerekir.

-Görevlendirme için Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınır.

-Geçici görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez.

*Bu görevlendirme düzenlemesinin ilginç yönü:

-Memurun isteğinin bulunup bulunmamasına bakılmamaktadır.

-Memurun görevlendirileceği kurumun istekte bulunmasına gerek yoktur. (Bu durum ise,  görevlendirme için şart olan “kamu yararı ve hizmet gerekleri” hususunun, memurun görevlendirileceği kurumdaki görev için aranmayacağı sonucunu doğurmaktadır.)

-Görevlendirme için, memurun kurumunun isteği ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görmesi yeterlidir. (Bu durum ise, memurun görev yaptığı kurumdan memurun uzaklaştırılmasıyla görevlendirme için şart olan “kamu yararı ve hizmet gerekleri” hususunun gerçekleşmesi halini gerekli kılmaktadır.)

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.