logo yeni

calisanlar2 copy

ÜCRETLİ İZİNLERİN DEĞİŞİK TÜRÜ: REFAKAT

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

Usulüne göre alınmış sağlık kurulu raporuna istinaden, memurun talebi üzerine kurumları tarafından verilmesi zorunlu olan, izinli olunan dönemde ücret ve tüm özlük haklarının korunduğu, toplam süresi olay ve kişi sayısına göre değişebilen istisnai bir izin türü olan refakat iznine ilişkin hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslarda düzenlenmiştir.

Refakat iznine ihtiyaç duyan memurlar, belirlenen usullere uygun raporu kurumlarına sunamadıkları için, izin alış süreçleri uzamakta ve sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalabilmektedirler.

Hangi hallerde refakat izni alınır?

Memura, talebi üzerine;

-Bakmakla yükümlü olduğu; anne, baba, eş veya çocuklarının ağır bir kaza geçirmesi veya tedavileri uzun süren bir hastalıkları bulunması,

-Bakmakla yükümlü olmadığı; anne, baba, eş, çocuk veya kardeşlerinin refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek şekilde ağır bir kaza geçirmeleri veya tedavileri uzun süren bir hastalıklarının bulunması,

-Aynı kişi için aynı tarihte başka bir memurun refakat izni kullanmıyor olması

hallerinde refakat izni verilir

Raporda hangi hususlar bulunmalıdır?

Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda;

-Refakati gerektiren tıbbî sebepler,

-Refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı,

-Sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği,

-Üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi,

-Varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler (kişi ismi yazılması gerekmiyor)

yer almalıdır. 

Refakat izni ne kadar süre ile alınabilir?

Refakat izni, en çok üç ay süre ile verilir. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda üç ay daha uzatılabilir.

Aynı kişinin aynı hastalığı için verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. Bu izin arka arkaya kullanılabileceği gibi farklı zamanlarda da kullanılabilir.

Aynı kişinin farklı bir hastalığı için yeniden toplam altı aya kadar refakat izni alınabilir.

Farklı bir kişinin hastalığında da aynı sürelerle refakat izni alınabilir.

Aynı dönemden birden fazla kişinin (refakat izni alınmasına gerekçe olabilecek kişinin) rahatsızlanması halinde, yine üçer ay süreli refakat izni verilmesine ilişkin raporlara göre aynı hasta için en çok altı aya kadar (arka arkaya ya da aralıklı üçer ay olarak)  refakat izni kullanılabilir. Ancak, bu sürenin bitiminden sonra da hastalıkları devam ediyor ise diğer kişiler için de refakat izni alınabilir.

(Örneğin, refakat izni alınmasına konu 2 kişinin aynı kazada ağır yaralanması ve hayati tehlikelerinin bir yıl sürmesi halinde, bu sürenin tamamı için refakat izni kullanılabilir.)

İzin süresi bitmeden hastanın iyileşmesi ya da hayatını kaybetmesi

İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hallerinde (iyileşme, ölüm), memur iznin bitmesini beklemeksizin (isteği halinde diğer yasal izinlerini kullanarak) göreve başlar.

Göreve başlamama

Refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hallerinde iznin bitmesini beklemeden ya da izin süresinin bitiminde göreve başlamayan memurlar, izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Göreve başlamama süresinin 10 güne ulaşması halinde memur hakkında çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümler uygulanacağı, daha az süreli göreve başlamama hallerinde ise göreve gelinmeyen gün sayısına göre ilgili disiplin cezasının uygulanacağı değerlendirilmektedir (1-2 gün aylıktan kesme, 3-9 gün kademe ilerlemesinin durdurulması cezası).

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.