logo yeni

ADAY MEMURUN BAŞKA KURUMA GEÇMESİ

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

Devlet memuriyetine başlayanlardan bazıları, aday memur iken başka bir kurum kadrosuna geçmek isteyebilmektedirler. Aday memurların nakline getirilmiş olan yasal engelin yaşattığı tereddütler, bazen hak kaybına da neden olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

-50 nci maddesinin birinci fıkrasında “Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.”,

-54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.”,

-74 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.”

-92 nci maddesinin birinci fıkrasında "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler."

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlerden;

*54 üncü maddede geçen “nakil” ibaresi ile memurun başka bir kurumdaki kadroya sınava tabi tutulmaksızın geçişinin kastedilmesi nedeniyle, yeniden girilecek Devlet memurluğu sınavı sonucuna göre yapılacak atamaların “nakil” sayılamayacağı,

*Kamu Personeli Seçme sınavı sonucuna göre yapılacak atamalarda, aday memur olarak çalışılan kurumdan muvafakat alınmak suretiyle atamanın gerçekleştirilebileceği, 

*657 sayılı Kanun dışında farklı bir personel kanununa tabi bir göreve yapılacak atamalarda, “aday” memur olmanın atamaya engel teşkil etmeyeceği,

*Aday memur iken görevinden ayrılan kişinin, bekleme süreleri sonunda, yeniden memuriyete dönmek istemesi halinde;

  -Devlet memurluğu sınavına girmeksizin ancak ayrıldığı kuruma atanabileceği ve atama yapmanın söz konusu kurumun takdirinde olduğu,

   -Başka bir kurumdaki kadroya atanabilmesi için ise Devlet memurluğu giriş sınavına girerek atanmaya ilişkin koşulları sağlaması gerektiği

değerlendirilmektedir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.