logo yeni

calisanlar2 copy

KADROSU KALDIRILAN MEMURLARIN DURUMU

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

Yasal düzenleme ile bir kurumun kapatılması ya da teşkilat yapısında değişiklik yapılması nedeniyle, dolu olan memur kadroları kaldırıldığında, kadrosu kaldırılan memurların aynı düzenleme ile başka bir kadroya atanmaları hususu düzenlenebileceği gibi, bu yönde herhangi bir düzenleme de yapılmayabilir.

Kadrosu kaldırıldığı halde başka bir kadroya atanması hususunda düzenleme yapılmayan memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Kadroları kaldırılan devlet memurları” başlıklı 91 inci maddesi hükümleri çerçevesi işlem yapılır.

Buna göre, kadrosu kaldırılan memurlar;

-En geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Kurumlarında atama imkanı bulunmaması halinde, aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilirler.

-Kurum içinde ya da kurum dışında bir kadroya atama işlemi yapılıncaya kadar, kendi kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılırlar.

-Yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait mali haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.

-Eski kadrolarına ait en son ayda aldıkları mali haklar kapsamında, fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Bu durum, atandıkları kadrolardan istekleri dışında başka kadrolara atananların bu kadrolarda kalacakları ya da yine istekleri dışlında atandıkları başka kadrolarda kalacakları süre için de geçerlidir.

-Her ay düzenli olarak ödenmeyip belirli bir dönemi kapsayan ödemelerin, ödendikleri tarih itibariyle net tutarları toplamının yılı içinde çalışılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı da en son ayda alınan aylık tutarına ilave edilir.

-Fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir çalışmanın karşılığında elde edilen ödemeler aylık tutarına ilave edilmez.

-Atandıkları kadrolardan kendi istekleriyle ayrılıp başka kadrolara atananlar hakkında fark tazminatı uygulanmaz.

-Devlet Personel Başkanlığı, başla kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere bildirilenlerin atanma tekliflerini, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan ilgililerin durumuna uygun olan birine, kırkbeş gün içinde yapar. Eski unvanları müdür veya daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanların atama teklifleri Araştırmacı kadrolarına, diğer kadrolarda olanların ise durumlarına uygun kadrolara yapılır.

-Atama teklifine ilişkin yazının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna ulaşmasından itibaren otuz gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemleri gerçekleştirilir.

-Kadrosu kaldırılan memurların yerine, kadroları varmış gibi değerlendirilerek görevlendirme ya da vekaleten atama yapılamaz. 

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.