logo yeni

BASINA BİLGİ VERME YASAĞI NEDİR?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

Devlet memurusunuz yolda giderken burnunuza doğru bir mikrofon uzatıldı ve sokak röportajı yapılmak istendi, acaba ne yapmalıyım diye düşünür müsünüz? Muhtemelen Devlet memurunun basına bilgi ve demeç verme yasağı aklınıza gelecektir.

Basına bilgi ve demeç verme yasağı nedir hangi durumları kapsar? Bir basın mensubuyla neleri paylaşabilir ya da paylaşamazsınız?. Bu konu genelde memurlarımız tarafından genel yasak olduğu şekliyle bilinir fakat detaylar bilinmez.

657 sayılı Kanunun 15 inci maddesi “Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.

Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili, kıldığı personel dışın da hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.”hükmü ile basına bilgi ve demeç verilmesi konusunu düzenlemiştir. Görüldüğü gibi hükümde yer alan “ kamu görevleri hakkında”  ifadesi memurların hangi konuda basın ile iletişimde bulunamayacakları konusunu sınırlamış bulunmaktadır.

Bu çerçevede Devlet memurunun kendi görevi ilgili bir konuda izin almadan basına açıklama ve yorumlarda bulunması disiplin cezasını gerektirir. “Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.” fiili 125'inci maddede kınama cezası ile tecziye edilmiştir.

Danıştay bu konuda verdiği kararlar ile idareye söz konusu 15 inci maddeyi nasıl yorumlaması gerektiği konusunda yol göstermeye çalışmıştır. Bu konuda verilen bir kararda(8. Daire E:1996/814, K:1998/1927) örneğin : “Olayda ise, davacının yaptığı iddia edilen basın açıklamasının kamu göreviyle ilgili bilgi içerip içermediği konusuna değinilmeden içeriği açısından bir inceleme yapılmadan, dolayısıyla suç unsuru bulunduğu tespit edilmeden cezalandırılma yoluna gidilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla eksik incelemeyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından davayı reddeden idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.” denilmektedir.

Bir başka Kararda (İdari Dava Daireleri Kurulu E:2007/2281,K:2011/244)aynı zamanda sendika yöneticisi bir kamu görevlisinin hükümetin eğitim ve ekonomi politikalarını eleştiren yazısının basına bilgi ve demeç verme kapsamında olmadığı belirtilmiştir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus kamu görevlisinin basına verdiği demeçte ya da röportajda kamu göreviyle ilgili bir bilgi ya da yorumda bulunmaması gerektiğidir. Ancak kendi görevi dışında ülkenin gündemindeki sosyal, kültürel, siyasal konulardan bahsetmesi, örneğin zamlardan dem vurması, ücret artışlarının yeterli olmadığını belirtmesi vs. basına bilgi vermek demek değildir. Ne yazık ki bu konu kurumlarımız tarafından da yeterince anlaşılamamış, bu sebeple kamu görevlileri açısından da hala sıkıntı oluşturan bir konudur.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.