logo yeni

calisanlar2 copy

FAZLA YAPILAN ÖDEMELERİN GERİ İSTENMESİ

Aktif . Yayınlanma Diğer Kurum Görüşleri

T.C.

 

MALİYE BAKANLIĞI

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

SAYI      : B.07.0.MGM.0.16-108 /29790                                                                                   09.12.1997

 

KONU   :

 

 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  GENELGESİ  SIRA NO : (64)

 

                  Bakanlığımıza intikal eden bazı bilgilerden;

 

                 -Genel esaslara göre takip edilmesi gereken kişi borçları hesabında izlenen bazı alacakların,6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil usulü Hakkında Kanun esaslarına göre takip edildiği,

 

                -İdarenin yokluk,açık hata,memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi halleri dışında kalan hatalı ödemele- rin,ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde geri istenmediği,

 

                anlaşılmış ve yapılan bu tür hatalı işlemlerin açılan davalar sonucu iptal edilmesi nedeniyle,idare ile bazı kişi ve kurumlar arasında fuzuli ihtilafların doğduğu tespit olunmuştur.

 

                Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu,22.12.1973 tarih ve 1969/8 - 1973/14 sayılı kararı ile; idarenin, yokluk,açık hata,memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı her zaman geri alabileceği ancak;belirtilen bu istisnalar dışında kalan durumlarda yapılan ödemelerin,ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 60 gün (dava açma süresi) içinde geri isteyebileceği,60 günlük süre geciktikten sonra geri almanın mümkün olmayacağı sonucuna varmıştır.

 

                Yukarıdaki içtihat Kararı gereğince, maddi hata yapılması,idareyi aldatıcı belge ibraz edilmesi,beyan esasına dayanılarak yapılacak ödemelerde gerçek dışı beyanda bulunulması ..... gibi nedenlerle,bir memura fazla ve yersiz olarak yapılan ödemelerin 60 günlük süreye bağlı kalınmaksızın her zaman geri alınması mümkündür.Ancak;idarenin kendi ihmali ve bilgi azlığı gibi nedenlerden kaynaklanan idari işlemlere dayanılarak yapılan fazla ve yersiz ödemelerin (örneğin;bir memura,memurun bilgisi dışında idarece fazla ve yersiz maaş,ücret,tazminat ... ödenmesi gibi) ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere mutlaka 60 günlük dava açma süresi içinde geri istenmesi gerekecek, böylece;idarenin fuzuli davalara muhatap olması önlenmiş olacaktır.

 

                Devlet alacaklarının daha kısa sürede tahsil edilmesi ve fuzuli ihtilaflara neden olunmaması açısından, yukarıda belirtilen hususlara uyulması konusunda gerekli titizliğin gösterilmesini önemle rica ederim.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.