logo yeni

calisanlar2 copy

SENDİKA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İZİN VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Sendika

ÖZET: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Geçici 3,  6 ve 7 nci maddeleri uyarınca sendikaların yönetim kurulu üyelerinin aylıksız izinli sayılması, 2002 yılı Temmuz ayına kadar özlük haklarının ödenmesi ve sadece sendika üyesi olması nedeniyle kamu görevlisine izin verilemeyeceğine ilişkin. 1.10.2001-27151

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Geçici 6 ve 7 nci maddelerinin uygulanması hakkındaki ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

1- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş bulunan sendika ve konfederasyonların yönetim kurulu üyelerinin mezkur Kanunun Geçici 6 ncı maddesine göre olağan genel kurullarının yapılıncaya kadar aylıksız izinli sayılarak özlük haklarının ödenmesine devam edilmesi, olağan genel kurulda yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilenlerin bu haktan 2002 yılının Temmuz ayında yapılacak belirlemeye kadar yararlandırılmaları, seçilemeyenlerin ise kurumlarındaki görevlerine dönmeleri gerektiği düşünülmektedir.

2- 4688 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip kurulacak sendika ve konfederasyonların seçilmiş yönetim kurulu üyelerinin, Geçici 3 üncü maddeye göre yapılacak belirlemeden sonra aylıksız izinli geçen sürelerine ilişkin  özlük hakları ödeneceğinden,  bu gibilerin şimdilik seçildikleri tarihten itibaren aylıksız izinli sayılmaları, sendika üyelik bildirimleri sonucunda anılan maddede gösterilen sayıya ulaşmaları  ve bunun Resmi Gazetede ilanından sonra özlük haklarının geriye dönük olarak kendilerine ödenmesi, yeterli sayıya ulaşamamaları durumunda ise özlük haklarının ödenmeyerek sadece ücretsiz izinli addedilmeleri gerektiği mütalaa edilmektedir.

3- Sendikalara üye olan  personel bakımından ücretsiz izin verilmesi söz konusu olmadığından, Bakanlığınız teşkilatında görevli olup başka bir hizmet kolundaki sendikaya üye olduğu belirtilen personelin 7.9.2001 tarih ve 24516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” in yürürlüğe girmesinden itibaren girebileceği hizmet koluyla ilgili herhangi bir sendikaya üye olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Bakanlığınız teşkilatında görevli olup, başka bir hizmet kolundaki sendikada yönetim kurulu üyesi olan personelin ise 4688 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden mensubu bulunduğu sendikanın ilk olağan genel kurul tarihine kadar geçecek süre zarfında aylıksız izinli sayılması, ancak her türlü özlük haklarının ödenmeye devam edilmesi, bu tarihten sonra ise kurumunuzdaki görevine dönmesi gerekmektedir.

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.