KAPSAM DIŞI PERSONELİN SENDİKA ÜYELİĞİ

Aktif . Yayınlanma Sendika

Kapsam dışı İşçi statüsünde çalışan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağına ilişkin 31.1.2002/34480

           Genel Müdürlüğünüzde (kapsam dışı) işçi statüsünde çalışan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağına dair ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

            Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğünüzde işçi statüsünde çalışan  personelden bir kısmı kapsam içi,  bir  kısmı da  kapsam dışı  statüde istihdam edilmektedir. (Kapsam içi) işçi statüsünde çalışan personel işçi sendikalarına  üye olabilmekte ve toplu iş sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde ücretleri belirlenmektedir. (Kapsam dışı) işçi statüsünde çalışan personel ise toplu iş sözleşmesine tabi olmayıp ücretleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından tespit edilmektedir. Kapsam içi ve kapsam dışı statüde çalışan personelin  tamamı 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak işçi statüsünde istidam edilmektedir.

Kamu görevlileri sendikalarını düzenleyen 4688   sayılı   Kanunun  “kapsam” başlıklı 2 inci  maddesinde bu Kanunun “işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında”  uygulanacağı  hükmü yer almaktadır.  Diğer taraftan, mezkur Kanunun  3 üncü maddesinin (a) bendinde ise kamu  görevlisi “Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya pozisyonunda daimi suretle çalışan, adaylık veya  deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini” ifade eder denilmektedir.

            Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Genel Müdürlüğünüzde (kapsam dışı) işçi statüsünde çalışan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacağı mütalaa edilmektedir.