MÜFETTİŞİN SENDİKA ÜYELİĞİ

Aktif . Yayınlanma Sendika

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim müfettişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile belediyelerde çalışan iktisat müfettişlerinin sendika üyesi olup olamayacaklarına ilişkin. 3.1.2002-30132

            Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim müfettişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile belediyelerde çalışan iktisat müfettişlerinin sendika üyesi olup olamayacaklarına ilişkin görüş talep edilen ilgide kayıtlı yazı ekinde yer alan ...... tarih ve .........  sayılı yazınız incelenmiştir.

             Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinde; kamu görevlilerinden kamu görevlileri sendikası ve konfederasyonlarına üye olamayacaklar sayılmış olup, anılan maddenin (ı) bendinde “ Bu kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları” nın sendika ve konfederasyon üyesi olamayacakları hükmü yer almaktadır.

            Bu itibarla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkezi denetim elemanı olan iş müfettişlerinin sendika ve konfederasyonlara üye olamayacakları, merkezi denetim elemanı olmayan Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim müfettişleri ile belediyelerde görevli iktisat müfettişlerinin sendika ve konfederasyonlara üye olabilecekleri mütalaa edilmektedir.