logo yeni

calisanlar2 copy

FAKÜLTE, ENSTİTÜ, YÜKSEKOKUL KURULU VE SENATO ÜYELERİNİN SENDİKA ÜYESİ OLMALARI

Aktif . Yayınlanma Sendika

ÖZET: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında bulunan fakülte, enstitü, yüksekokul kurulu ve senato üyelerinin sendika üyesi olup olamayacaklarına dair. 30/04/2012-6965

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 15 inci maddesinde“Bu Kanuna göre kurulan sendikalara; … c) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları, d) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları, …Üye olamazlar ve sendika kuramazlar.” hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesinde “Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.” hükmü, 17 nci maddesinde “Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.” hükmü, 19 uncu maddesinde “… c.Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.” hükmü ile, 20 nci maddesinde “… c.Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin sendika üyesi olamayacakları belirtilmiş olup senato, fakülte kurulu, enstitü kurulu ve yüksekokul kurulu üyelerinden, yönetim kurulu üyeliği bulunmayan öğretim üyelerinin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri mütalaa edilmektedir.

Not: Bu konudaki DPB görüşü değişmiş olup yeni görüşe buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.