logo yeni

calisanlar2 copy

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZİNDE ÇLALIŞANLARIN SENDİKA ÜYESİ OLMASI

Aktif . Yayınlanma Sendika

ÖZET:  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde çalışan personelin, kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacaklarına dair.25/07/2012-13305

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Sendika üyesi olamayacaklar” başlıklı 15 inci maddesinin (k) bendinde; ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlilerinin bu kanuna göre kurulan sendikalara üye olamayacakları ve sendika kuramayacakları hüküm altına alınmıştır.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 10/06/2011 tarihli ve B.03.0.CTE.0.00.01-915/2580/74813 sayılı yazıda;

“5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri infaz kurumu olarak sayılmamış olsa da; ifa edilen görevin ceza infaz kurumlarında yürütülen görevle aynı nitelikte olması ve infaz hizmetleri gerçekleştirmesi, denetimli serbestlik hizmetlerinde istihdam edilen personelin, ceza infazkurumlarındaçalışan personel ile aynı unvana sahip olması ve her iki kurum arasında personel atamaları yapılabilmesi sebebiyle; denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görevli personelin, sendikalara üye olmaları ve sendika kurmalarının uygun olmadığı” görüşüne yer verilmiştir.

4688 sayılı Kanunun 42 inci maddesinin  (b) bendi uyarınca; Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konu değerlendirilerek Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi’nde çalışan kamu görevlilerinin ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileriyle aynı nitelikte görev yapmaları sebebiyle kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları ortak görüşüne varılmıştır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.