logo yeni

calisanlar2 copy

ÖZELLEŞTİRME SEBEBİYLE NAKLEDİLMEK ÜZERE BİLDİRİLEN PERSONEL HAKKINDA 657 SAYILI KANUN 91 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI

Aktif . Yayınlanma Özelleştirme

Özet: TEDAŞ ta görev yapmakta iken diğer kamu kurumlarına nakledilmek üzere 657 sayılı DMK nun uygulanmasına dair ( 02/01/2012-23336)

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde görev yapmakta iken özelleştirme uygulamaları çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Başkanlığımıza bildirilmeniz sonucu atama teklifinizin yapıldığını belirterek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 91 nci maddesinde yapılan değişikliğin hakkınızda uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin ilgi başvurunuz incelenmiştir.

Bilindiği üzere 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 5398 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve Şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren on beş gün içerisinde İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” hükmüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Kadroları Kaldırılan Devlet Memurları” başlıklı 91 inci maddesinde ise, “Söz konusu memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu kadrolardan istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, 657 sayılı DMK’da yapılan değişiklik söz konusu kanunun kapsam maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar hakkında uygulanabileceğinden, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde nakli yapılan personel hakkında uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.