KPSS SONUCUNDA ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLDUKLARI YER DIŞINA ATANANLAR

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

ÖZET: KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme işlemi neticesinde yüksek öğrenime devam ettikleri yer dışında bir yere yerleştirilmesi yapılan adayların, atanmalarını müteakip, öğrenim gördükleri yere naklen atanmalarına ilişkin 27/07/2007-13871

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun memurların bir kurumdan diğer bir kuruma naklinin düzenlendiği 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.” denilmektedir.

Diğer taraftan, 25/06/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin “Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler” başlıklı 12 nci maddesinde, memurun isteği üzerine yapılabilecek yer değiştirme suretiyle atanmalarda Sağlık Durumu ve Eş Durumunu özür olarak kabul etmiş, kişilerin eğitim görme hakkını ise bu kapsamda değerlendirilmemiştir.

Sonuç olarak, KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme işlemi neticesinde eğitime devam ettikleri yer dışında bir yere yerleştirilmesi yapılan adayların, atanmaları müteakip, eğitim gördükleri yere atanmaları hususu çalıştıkları kurumun taktirinde bulunmaktadır. 

Ayrıca, Başbakanlığın http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden, 05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin en son haline ulaşmanız mümkün bulunmaktadır.