logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN LİMİTED ŞİRKETE ORTAK OLMASI

Aktif . Yayınlanma Memur Hakları

Özet: Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan ... ‘in ilk mal bildiriminde bir limited şirketine % 50 sermaye hissedarı olarak ortak olduğunu beyan etmesi nedeniyle, söz konusu personelin limited şirketine belirtilen oranda sermaye hissedarı olarak ortak olmasının memuriyetine engel teşkil edip etmeyeceği hk.(22/07/2011-15035)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif Şirketlerde ortak veya komandit Şirketlerde komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 16 maddesinde; “Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari Şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar.” denilmekte, aynı Kanunun 124 üncü maddesinde; “(1) Ticaret Şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif Şirketlerden ibarettir.(2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit Şirket sermaye şirketi sayılır.” ve 125 maddesinde de;” Ticaret Şirketleri tüzel kişiliği haizdir.” hükmü yer almakta olup, bu hükümlerden anlaşılacağı üzere limited Şirket tüzel kişi tacir sayılmakla birlikte sermaye hissedarları bu sıfatlarından dolayı tacir sayılmamaktadır.

Ayrıca, 6102 sayılı Kanunun 623 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, şirket ana sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmaması kaydıyla söz konusu personelin limited şirketine belirtilen oranda ortak olmasında yasal açıdan bir sakınca olmadığı değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.