logo yeni

calisanlar2 copy

926 SAYILI KANUNA GÖRE ARAŞTIRMACI OLANLARIN ÜCRETLİ ÖZEL DERS VERMESİ

Aktif . Yayınlanma Mali ve Sosyal Konular

Özet: 926 sayılı Kanunun ilgili maddesine istinaden kamu kurumlarına araştırmacı olarak ataması yapılan personelin resmi öğretim kurumunda kurumunuzun izni ile ücretli özel ders verebileceği hk. (17/10/2011-19180)

10/03/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen Geçici 32 inci maddede yer alan hükümler çerçevesinde Rektörlüğünüz emrine atama teklifi yapılan personelin mesai saatleri içerisinde yüksek lisans eğitimi, özel bir öğretim kurumunda ücretli özel ders verme talebi ve 657 sayılı kanuna tabi olup olmadığı hususlarındaki ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çalışma saatleri” başlıklı 99 uncu maddesinde; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir...” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun “Ders görevi” başlıklı 89 uncu maddesinde; “Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dâhil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.” hükmü yer almaktadır.

08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun “Kurumlarda çalıştırılacak personel” başlıklı 8 ‘inci maddesinde; “Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir hükmüne yer verilmiş olduğu görülmektedir

Bu itibarla, söz konusu personelin araştırmacı unvanlı kadrolara atama teklifinin yapılmasını müteakip göreve başlaması ile birlikte 926 sayılı Kanunun Geçici 32 inci maddesinde sayılan aylık ve diğer mali haklar haricinde çalışma saatleri de dahil olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olacağı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun amaç ve kapsamına uygun olan eğitim faaliyetlerinde ve kurumlarda görev almak üzere; durumları ayrıca düzenlenmiş resmi okullarda görevli öğretmenlerle birlikte uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve Şartlarını taşıması şartıyla, Kurumunuzun izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebileceği mütalaa edilmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.