logo yeni

calisanlar2 copy

EKPSS İLE YERLEŞTİRİLEN ENGELLİ MEMURUN GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA EŞDEĞER KADROYA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özet: 2014-2 EKPSS sonuçlarına göre … İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Santral Memuru kadrosuna yerleştirilen ve aday memur olarak görevine devam eden …'un başka bir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan ve engelli kadrosu olarak bildirilmeyen eşdeğer bir kadroya atamasının yapılıp yapılamayacağı hususuna dair…(11/02/2015-983)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır." hükmü, 72 nci maddesinde; "... İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır..." hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinde; "Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir." hükmüne ve 2014 yılında 657 sayılı Kanunun 72 inci maddesinde yapılan değişikliğe dayanılarak eklenen Ek 3 üncü maddesinde; "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatları hariç dolu memur kadrolarının % 3 üne tekabül eden oranda engelli memur istihdam etmekle yükümlü olduğu, bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla münhal kadrolarından uygun gördüklerinde engelli memur istihdam etme hususunda kamu kurumlarının takdir yetkisinin bulunduğu, EKPSS sonucuna göre Kurumunuza yerleştirilen ve aday memur olarak görevine devam eden ilgilinin Kurumunuz taşra teşkilatındaki eşdeğer başka bir münhal kadroya atanması hususunun ise Kurumunuz takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.