logo yeni

calisanlar2 copy

SÜRELİ İBARELİ RAPOR ALAN ENGELLİLERİN EKPSS İLE ATANIP ATANAMAYACAĞI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özet: 2014 EKPSS/Kura sonucu Bakanlığınıza yerleştirilen adayların atamaya esas olmak üzere ibraz ettikleri engelli sağlık kurulu raporlarının "süreli" ibareli olduğu, raporların süresi dolduktan sonra adaylardan yeniden rapor istenilmesi halinde engel oranlarının % 40 ın altına düşme olasılığının bulunduğundan bahisle, bahse konu adayların atanıp atanamayacağı hususuna dair…(22/01/2015-477)

Bilindiği üzere, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; "ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve tosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, engelli sağlık kurulu raporlarının tanzim edilme usul ve esaslarını belirleyen 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; "c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde

kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,...ifade eder." hükmü, 13 üncü maddesinde; "(3) Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler engelli olarak tanımlandığından ve meri mevzuatta engelli memur statüsünde atanabilmek için "süreli" ibareli olan engelli adayların atanamayacağını düzenleyen bir hüküm bulunmadığından ilan edilen kadro için aranılan diğer şartları taşıması kaydıyla atama süresi içerisinde "süreli" veya "sürekli" ibareli engelli sağlık kurulu raporu bulunan adayların atanması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.