logo yeni

calisanlar2 copy

KPSS'DE LİNUX BİLDİĞİNİ BELGELEMEK ŞARTINI TAŞIMAK

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özet: Örgün öğretimde Linux işletim sistemi üzerine ders gören adayın, bunu belgelendirmesi durumunda bu kadro için istenilen “Linux bildiğini belgelemek” şartını taşıdığı hk. (13/07/2012-12731)

İliniz İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü enformasyon memuru kadrosuna KPSS 2012/1 merkezi yerleştirme işlemleri neticesinde yerleştirilen 4 yıllık fakülte mezunu … ‘ün transkriptinde Linux üzerine ders aldığının göründüğü ancak adayın Linux bildiğini belgelemek hususunda başkaca bir belge sunamadığından bahisle adayın enformasyon memuru kadrosu için istenilen Şartlar arasında yer alan “Linux bildiğini belgelemek” şartını taşıyıp taşımadığı, hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin “Adayların başvurmaları ve atanmaları” başlıklı 25 inci maddesinde “Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar. Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. Beşinci Bölümde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 2012/2 KPSS Tercih Kılavuzunun “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 3.1’ inci maddesinde “Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

İlgi yazı ve eklerinin incelenmesinden, İliniz İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü enformasyon memuru kadrosuna yerleştirilen . . . ün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi matematik-İngilizce bölümü mezunu olduğu ve örgün öğretim sırasında Linux işletim sistemi üzerine ders aldığı ve bu dersi başarı ile geçtiği tespit edilmiştir.

Adayların KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde kendilerinden istenilen “Linux bildiğini belgelemek” gibi bir hususta bilgi sahibi olduklarını, o hususta kendilerinden istenilenleri yapabileceklerini gösteren nitelikleri taşıdıklarını Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya örgün öğretimde görülen ve başarılı olunan dersler yoluyla belgelemeleri mümkündür. Örneğin merkezi yerleştirme kılavuzlarında bilgisayar işletmenliği kadroları için öğrenim koşuluna ek olarak “6225- M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği istenilmekte ve kılavuzun “3.Diğer hususlar” başlığı altında “Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B. ‘dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.” açıklamasına yer verilerek örgün öğretim sırasında bilgisayar dersi alan adaylarında bu kodun yer aldığı yerleri tercih edebilmeleri sağlanmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde İliniz İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü enformasyon memuru kadrosuna yerleştirilen ... ‘ün örgün öğretimde Linux işletim sistemi üzerine ders gördüğünü ve bu derste başarılı olduğunu gösteren transkripti dikkate alındığında bu kadro için istenilen “Linux bildiğini belgelemek” şartını taşıdığının kabulü gerekmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.