logo yeni

calisanlar2 copy

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU KİŞİNİN PROGRAMCI KADROSUNU TERCİH ETMESİ

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özet: KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alan “Programcı” ve “Çözümleyici” özel koşulları hk. (09/04/2015-2442) 

Matematik Mühendisliği lisans programı mezunu olduğunuzu, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olduğunuzu ve YDS B seviyesinde İngilizce bildiğinizi belirterek, KPSS tercih kılavuzlarında yer alan "Programcı" ve "Çözümleyici" özel koşullarını taşıyıp taşımadığınız hususunda tarafınıza bilgi verilmesini talep ettiğiniz ilgi başvuru incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı ve sonrasında yapılan merkezi yerleştirme ile ilgili işlemler "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmekte olup, mezkur Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereği hazırlanan KPSS tercih kılavuzlarının "Başvurma özel şartları" başlıklı kısmında; "Programcı" ve "Çözümleyici" unvanlı kadro ve pozisyonlar için özel nitelikler ihtiva eden bazı açıklamalara yer verilmektedir. "Programcı" unvanlı kadro ve pozisyonlara yönelik açıklamaya göre; programcı kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların, Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları veya diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmaları ve bunun yanında ilgili kadro ve pozisyonda "Özel Koşullar" tablosunda yer alan kod veya kodların bulunması halinde, adayların bu kod veya kodlar karşılığında yer alan şartlara da sahip olmaları gerekmektedir.

Söz konusu açıklama, Bilgisayar Programcılığı eğitimi almayan adayların ilgili kadro ve pozisyonları tercih edebilmek için, şartları yukarıda belirtilmiş Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmalarına yönelik bir zorunluluk getirmekle birlikte, Nitelik Kod Kılavuzunda yer alan lisans düzeyinde doğrudan "Bilgisayar Programcılığı" adıyla eğitim veren herhangi bir öğrenim programı bulunmadığından, ilgili özel koşul, lisans mezunu adaylar açısından, lisans öğrenimi boyunca bilgisayar programcılığı alanında herhangi bir ders alan ve bu hususu resmi olarak belgelendiren adayların programcı kadro ve pozisyonlarını tercih edebilmesine olanak vermektedir.

Diğer taraftan "Çözümleyici" unvanlı kadro ve pozisyonlara yönelik açıklamaya göre ise, çözümleyici kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların; fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları ve İngilizce bilmeleri şarttır. Bunun yanında, bu kadro veya pozisyonda "Özel Koşullar" tablosunda yer alan kod veya kodların bulunması halinde, adayların bu kod ve kodlar karşılığında yer alan şartlara da sahip olmaları gerekmektedir. Çözümleyici unvanına yönelik söz konusu özel koşul oluşturulurken, bu personelce fiilen yürütülebilecek görevler dikkate alınarak, ilgili kadro ve pozisyonlar birtakım lisans programlarıyla ilişkilendirilmiş ve bahsi geçen lisans programları açıklamanın ilk kısmında sayılmak suretiyle belirtilmiştir. Bu nedenle, açıklamanın ilk kısmında yer verilen programların birinden mezun olmayan adayların ilgili kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri, yine şartları yukarıda belirlenen Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına sahip olmalarına ya da öğrenimleri sırasında bilgisayar ile ilgili ders aldıklarını ve programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerini resmi olarak belgelendirebilmelerine bağlıdır.

Ayrıca, gerek mevcut açıklamada yer verilen program mezunlarının gerekse başka fakültelerden mezun olup yukarıda bilgisayar alanında belirtilen yeterliliklere sahip olan adayların çözümleyici olarak göreve başlayabilmeleri için İngilizce bildiklerini de belgelemeleri gerekmekte olup, KPSS tercih kılavuzlarında; YDS E seviyesi ve üzerinde bir seviyede puan elde etmiş olanların söz konusu yeterliliği sağladığı ifade edilmektedir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; mezun olduğunuz lisans programına ilişkin nitelik kodunun kullanıldığı ilgili kadro ve pozisyonlarda yer alan diğer özel niteliklere de sahip olmak şartıyla;

-  Öğreniminiz sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığınızı resmi olarak belgelendirmeniz halinde programcı kadro ve pozisyonlarını,

-  En az iki programlama dilini bildiğinizi resmi olarak belgelendirmeniz halinde çözümleyici kadro ve pozisyonlarını,

tercih edebilmeniz mümkün bulunmaktadır.

Not: KPSS Kılavuzundaki çözümleyici şartları değişmiştir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.