logo yeni

calisanlar2 copy

KENDİ İSTEĞİYLE İSTİFA EDEN UZMAN ERBAŞLARIN KPSS'DEN MUAF TUTULMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

ÖZET: Kendi istekleri ile istifa etmiş 3269 sayılı kanuna tabi  sözleşmeli personelin, KPSS’den muaf tutularak yerleştirmelere müracaat edip edemeyeceklerine ilişkin (27.04.2006/5724) 

3269 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmakta iken kendi isteğinizle sözleşmenizi feshettiğinizi belirterek, KPSS’den muaf tutularak, bu Sınav sonucuna göre gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerine başvuruda bulunup bulunamayacağınızın sorulduğu ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50’nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik”te ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Mezkûr Yönetmelik gereği memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla uygulanan bu sistemde,  Devlet memuru olmak isteyen adayların işe yerleştirilmeleri; adayların Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girmelerini müteakip, ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara başvurmaları halinde, KPSS puanları, kurum ve unvan tercihleri ile KPSS Tercih Kılavuzu’nda belirtilen nitelikler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, adayların yerleştirilmelerinde başka bir niteliğe göre ayrım yapılması söz konusu değildir.

Bu itibarla, KPSS’ye girmenizi müteakip, ÖSYM Başkanlığınca ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlardan niteliklerinize uygun olanlara başvuruda bulunarak, puanınız ve tercihleriniz çerçevesinde yerleştirilebilmeniz mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 6.6.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/2 sayılı 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin Tebliğ’in 5’inci paragrafının 2’nci maddesi, “3269 sayılı Kanuna göre Uzman Erbaş kadrolarında istihdam edilmeleri sebebiyle 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi de dikkate alınarak azami adaylık süresi kadar çalışmış ve kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olmak kaydıyla Uzman Erbaşların, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen sürelere tabi olmaksızın yürürlükteki Başbakanlık genelgeleri çerçevesinde açıktan atama izni alınması suretiyle aynı Kanunun 92 nci maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmaları hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.” hükmünü getirmiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesinin üçüncü fıkrası, “657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmünü getirerek, diğer personel kanunlarına tabi personelden, kendi istekleriyle görevinden ayrılmış olanların mezkûr Kanuna tabi kurumlardaki kadrolara atanma imkânı sağlanmıştır.

Bu çerçevede, iki yıl süreyle çalışmış ve kendi isteğiyle sözleşmelerini feshetmiş olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının memur ve görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara, ilgili kurum veya kuruluşun takdiri ve açıktan atamaya ilişkin prosedürün yerine getirilmesi suretiyle atanabilmeleri mümkün bulunmakta olup, ilgili mevzuat çerçevesinde atamanın yapılmasının başvuruda bulunulacak kurum veya kuruluşun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.