logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURKEN İSTİFA EDENİN 399 SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA ATANMAK İÇİN KPSS'YE GİRMESİ

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

ÖZET:Aday memurken istifa eden kişinin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşların II sayılı cetvelde bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına Kamu Personel Seçme Sınavına girmeksizin atanmasının mümkün olmadığı hk.     (28.03.2003)

...... - ....... yılları arasında ..... Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Mühendis kadrosunda çalıştığınızı ve aday memurken istifa ettiğinizi belirterek 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşların II sayılı cetvelde bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına atanıp atanamayacağınız hakkında görüş talep ettiğiniz ilgi dilekçe incelenmiştir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinde, sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler...”hükmü yer almaktadır.

22.10.2002 tarih ve 24914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/4809 sayılı Kararnamenin Eki Kararın 4 üncü maddesinin (a) bendinin 4 üncü fıkrasında “Açıktan atama yoluyla personel alımları İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği, ... uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca yapılacak sınavda başarılı olanlar arasından, söz konusu Yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.” hükmü yer almaktadır.

 

03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik”in 1 inci maddesinde bu Yönetmeliğin amacının, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek olduğu; 2 nci maddesinde bu Yönetmeliğin, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsadığı; 29 uncu maddesinde İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği ile Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, aday memurken istifa etmiş olmanız sebebiyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşların II sayılı cetvelde bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına Kamu Personel Seçme Sınavına girmeksizin atanmanızın mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.