logo yeni

calisanlar2 copy

399 SÖZLEŞMELİ PERSONELE TÜBİTAK PROJESİ ÇERÇEVESİNDE TEŞVİK İKRAMİYESİ ÖDENMESİ

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

Özet: TÜBİTAK. Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında, Genel Müdürlüğünüz ile TUBITAK MAM Kimya Enstitüsü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu arasında protokol imzalanmasından bahisle, kurumunuz adına projede görev yapan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsündeki personele proje teşvik ikramiyesi ödenip ödenemeyeceği hakkında (16/04/2012-4656)

Bilindiği üzere, 13/08/2008 tarihli ve 26966 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5798 sayılı Kanun ile değişik 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, “Kurum tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ ini geçmemek kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu ödeme, bir kişinin aynı anda birden fazla projede yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla iki, araştırmacı ve diğer personel olması durumunda ise en fazla dört proje için yapılır ve buna ilişkin esas ve usuller Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Bu projelerde görev alan diğer proje personeline ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden ücret ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Başka İş ve Hizmet Yasağı” başlıklı 15 inci maddesinin ilk fıkrasında teşebbüs ve bağlı ortaklıkların her çeşit personelinin başka bir işle meşgul olmaları yasaklanmış, maddenin devamında ise bu yasağın istisnaları sayma yoluyla belirtilmiştir. Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin ilk fıkrasında, “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, 278 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne istinaden konunun 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinde tanımlanan “Başka İş ve Hizmet Yasağı” kapsamına girmediği değerlendirilmekte olup, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje sözleşmesinde teşvik ikramiyesi tutarlarının belirlenmiş olması halinde, ilgili personele pozisyonuna bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75 ‘ini geçmemek üzere proje teşvik ikramiyesinin ödenmesinin mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.