logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARIN KİT'LERDEKİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA VEYA İŞÇİ KADROLARINA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

ÖZET: Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli idari ve teknik personelin KİT’lerde bulunan Kamuda görev yapan idari ve teknik personelin, 17/10/2005 tarihli ve 2005/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın 3/a maddesi ile yönetim kurullarına verilen açıktan atama yetkisi dahilinde, pozisyon kullanmak suretiyle Bakanlığınız ilgili kuruluşlarına atanıp atanamayacaklarına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2006 Yılına Ait  Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 17/10/2005  tarihli ve 2005/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ ın 3/a maddesinde, “Özelleştirme programında olup maaş ve ücret ödemelerinin karşılanması amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca sermaye transferi yapılan veya kredi verilen veya özelleştirme sürecinde son aşamalara gelinmiş veya tasfiye sürecinde olan veya mal ve hizmet üretim faaliyeti olmayan kuruluşlarda, bu Karar kapsamında 2006 yılında yeni personel istihdamı yapılmayacaktır.

Kuruluş içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde, 2005 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde on (%10)’u kadar nitelikli personelin açıktan ve naklen atanması konusunda kuruluş yönetim kurulu yetkilidir. Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kuruluşun faaliyet konusu mal ve hizmetlerin üretildiği birimlerde doğrudan çalışması veya mühendis, makinist, makasçı ve benzeri diğer teknik nitelikleri haiz olması şartları aranır...

Açıktan atama yoluyla personel alımları, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, söz konusu yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.” denilmektedir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile genel hükümler dahilinde  atama yapılması kaydıyla, 2005 Yılında ayrılan personel sayısının % 10’u kapsamında, kamuda görev yapan personelden; memurların memur kadroları veya sözleşmeli personel pozisyonlarına, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin, sözleşmeli personel pozisyonlarına açıktan veya naklen atamalarının yapılabileceği, daimi işçilerin atamalarının ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabi olduğu değerlendirilmektedir. 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.