logo yeni

calisanlar2 copy

DENEME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN İSTİFA ETMİŞ KİŞİNİN TEKRAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

ÖZET: KİT’lerde sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen deneme süresini tamamlamadan istifa etmiş kişinin KPSS sınavına girmeden sözleşmeli olarak atanamasının mümkün olmadığı hk. 09/04/2012 – 6566 

….. Genel Müdürlüğünde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline tabi memur unvanlı pozisyonda çalışmakta iken deneme süresini tamamlamadan istifa eden …..’ın Genel Müdürlüğünüz emrinde memur unvanlı sözleşmeli personel pozisyonuna atanmasının mümkün olup olmadığı ve mümkün ise 657 sayılı Kanunun 97 inci maddesinde belirtilen bekleme süresine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep eden ilgi (c) yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının personel rejimini düzenleyen, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, sözleşmeli personelin hak ve yükümlülükleri, memuriyet statüsünden bağımsız olarak düzenlenmiş olup, aynı Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro ve pozisyonlara naklen atanabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ayrıca, 13/3/1990 tarih ve 02162 sayılı yazımızda yer alan I seri nolu KİT Personel Rejimi Genel Tebliğinde "Sözleşmeli personelin naklen atanması söz konusu olmadığından bir sözleşmeli personelin diğer bir teşebbüs veya bağlı ortaklıkta görev alması, açıktan işe alma niteliğindedir..." hükmü yer almaktadır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde “İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleri ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır. Sözleşmeli personelin, sözleşme süresi içinde görev yeri veya unvanının değişmesi halinde sözleşme yeniden düzenlenir” hükmüne, 8 inci maddesinde “Sözleşmeli personel, iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınır. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, memur statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerle mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar ayrıca sınava tabi tutulmazlar” hükmüne, 58 inci maddesinde ise “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir. Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline tabi pozisyonlarda görev yapan personelin 6 aylık deneme süresinin tamamlanmasını takiben sınava tabi olmaksızın ilgili mevzuatına uyulmak suretiyle açıktan atanmasının ilgili teşebbüs veya bağlı ortaklığın takdirinde olduğu, ancak anılan deneme süresini başarı ile tamamlamayanların bu kapsama dahil edilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.