logo yeni

calisanlar2 copy

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİNDEN MEZUN ÖĞRETMENE BİR DERECE VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

ÖZET: Öğretmen kadrosunda görev yapan personelin Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümünden mezun olması sebebiyle memuriyete giriş derecesine bir derece ilave edilip edilemeyeceği hususunda. (29/05/2013-7670)

Bakanlığınız öğretmen kadrosunda görev yapan personelin Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümünden mezun olması sebebiyle memuriyete giriş derecesine bir derece ilave edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler”  bölümünün (A) bendinin 2 nci alt fıkrasında “ Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

….

 İlave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hükümle Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının görev aldıkları hizmet sınıflarına bakılmaksızın öğrenimlerine göre tespit edilen memuriyete giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesi öngörülmüştür.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Teknik Eğitim Fakültesi mezunu ilgilinin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler”  bölümünün (A) bendinin 2 nci alt fıkrası uyarınca memuriyete giriş derecesine bir derece ilave edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Kaynak: www.dpb.gov.tr

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.