logo yeni

calisanlar2 copy

GENEL İDARE HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN JEOLOJİ MÜHENDİSİNE BİR DERECE VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

ÖZET: Genel İdare Hizmetleri Sınıfında memur olarak görev yapan personelin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olması halinde bir derece verilip verilmeyeceği hk. (14/06/2013-9745)

Genel İdari Hizmetleri Sınıfında memur kadrosunda görev yapan … ’ın Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olması sebebiyle öğrenim durumuna göre tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece eklenip eklenemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümümün (A) bendinin 2 nci fıkrasında; "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü yer almakta olup, mezkur maddede sayılan unvanları ihraz edenler ile belirtilen okullardan mezun olanların Devlet memuriyetine girmeleri halinde şarta bağlı olmaksızın memuriyet giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesi hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarının görev aldıkları hizmet sınıfına bakılmaksızın memuriyete giriş derece ve kademelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 2 nci fıkrası hükmü uyarınca bir derece eklenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Kaynak: www.dpb.gov.tr

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.