logo yeni

calisanlar2 copy

EŞ DURUMU SEBEBİYLE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖREYE ATANAN MEMURLARA KADEME İLERLEMESİ VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapan personelin Elazığ iline eş durumu sebebiyle atandığını belirterek,  söz konusu personelin Elazığ ilinde öğretmen olarak görev yaptığı sürelere ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünden yararlanıp yararlanmayacağı hk.(09/10/2013-20230)

Bakanlığınız 1 inci Akşam Sanat Okulunda Öğretmen olarak görev yapan …’in Elazığ iline eş durumu sebebiyle atandığını belirterek,  söz konusu personelin Elazığ ilinde öğretmen olarak görev yaptığı sürelere ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünden yararlanıp yararlanmayacağı hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, uygulamada birliği sağlamak için 28.09.1997 tarihli ve 23124 sayılı 150 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği çıkarılmıştır. Anılan tebliğin 4 üncü fıkrasının beşinci bendinde; “Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi ve kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin illeri dahil) birini herhangi bir nedenle (eş durumu, istek v.b.) tercih eden personel, kurumunca hizmet ihtiyacı nedeniyle tercihi uygun görülerek atama yapılması halinde anılan madde hükmünden yararlandırılacaktır.” hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, 150 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen hükmünde açıkça belirtildiği üzere, zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin (öğretmenlerin) kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin illeri dahil) birini herhangi bir nedenle (eş durumu, istek v.b.) tercih etmesi ve Bakanlığınızca hizmet ihtiyacı nedeniyle tercihinin uygun görülerek atamasının yapılması halinde söz konusu personelin 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden yararlanması gerekmektedir.

Kaynak: www.dpb.gov.tr

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.