logo yeni

calisanlar2 copy

GEÇİCİ PERSONEL OLARAK GEÇİRİLEN SÜRELERİN KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

ÖZET: Geçici personel olarak geçirilen hizmet sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda.(20/12/2013-24558)

Geçici personel statüsünde görev yapan personelin memuriyete atanmaları durumunda söz konusu statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi için yasal düzenleme bulunması gerekmektedir.

Bilindiği üzere, memuriyet dışında geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin değerlendirilmesi hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı (C) bendinde düzenlenmiştir. Anılan bentte, memuriyet dışında serbest olarak çalışılan, resmi veya özel sektöre geçen sürelerin Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve basın ile ilgili kadrolarda nasıl değerlendirileceği açıklanmıştır. Söz konusu bendin altıncı fıkrasında ise, “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına istinaden sözleşme ile çalıştırılan personelin memur statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli olarak geçen sürelerin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi kabul edilmiştir. Söz konusu madde ile, mezkur Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendinde yer alan “sözleşmeli personel” statüsünde geçen hizmetlerin anlaşılması gerektiği değerlendirilmiştir.

Yukarıdaki yer verilen hüküm ve açıklamalar bağlamında; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) bendi uyarınca “geçici personel” statüsünde çalıştıktan sonra memur kadrolarına atananların geçici personel statüsündeki hizmetlerinin anılan Kanunun 36/C-6 maddesine göre değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Kaynak: www.dpb.gov.tr

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.