logo yeni

calisanlar2 copy

TERÖR EYLEMLERİ DOLAYISIYLA MALUL OLANLARDAN MEMURİYETE GEÇENLERİN UZMAN ERBAŞLIKTA GEÇEN HİZMETLERİNİN İNTİBAKI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

ÖZET: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet memuru olarak atanan ilgilinin 926 sayılı Kanuna tabi olarak çalıştığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda.(21/01/2014-142)

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında Başkanlığınız emrine Devlet memuru olarak atanan ilgilinin 926 sayılı Kanuna tabi olarak çalıştığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (C) bendinde; hangi hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde değerlendirileceği belirtilmiş olup, söz konusu maddede uzman erbaşlıkta geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ancak, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde ise "Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilirler. Atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanır ve atanılan görevin aylık ve diğer mali haklarına göreve başlanılan tarihten itibaren hak kazanılır. Bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla atama işlemine tabi tutulanlara 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ikramiye ödenmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır. Bahsi geçen hükme göre memur kadrolarına ataması yapılan personelin intibakı yapılırken memuriyete giriş dereceleri 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca belirlenmekte ve uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilmekte olup, mezkur hükme göre yapılacak intibak işleminde ilgililerin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşamayacağı öngörülmektedir.

Bu itibarla, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak görev yapmakta iken terör eylemleri nedeniyle malul olanlardan 3713 sayılı Kanunun mezkur maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Devlet memurlarının intibakının da yukarıda yer verilen usul çerçevesinde yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Kaynak: www.dpb.gov.tr

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.