logo yeni

calisanlar2 copy

ATAMASI YAPILDIĞI ANDA, KPSS SINAVINDA OLDUĞUNDAN DAHA ÜST ÖĞRENİMDE BULUNAN SÖZLEŞMELİNİN İNTİBAKI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: 2008 KPSS’ye lise düzeyinden giren ancak 21/05/2009 tarihinde lisans mezunu olan ve söz konusu KPSS puanı ile 04/06/2010 tarihinde Et ve Balık Kurumu Van Et Kombinası Müdürlüğüne sözleşmeli personel olarak atanan ilgili hakkında intibak işleminin yapılıp yapılamayacağı hk. (26/03/2012-5256)

KPSS Lisansa son başvuru tarihi itibariyle lisans düzeyinden henüz mezun olmayan, dolayısıyla son öğrenim düzeyinden (ortaöğretim veya önlisans) KPSS’ye giren ancak KPSS puanının geçerlilik süresi içinde üst öğrenimden mezun olan adayların bu puanları ile tercih yapabilmeleri ve atanmaları mümkün bulunmakta olup, ilgi yazı eki belgelerin incelenmesinden ilgilinin öğrenim durumunu gizlemeksizin geçerli bir KPSS puanı ile yerleştirmesinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin ek fıkrasında; “Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” hükmüne, 12 nci maddesinde ise, “Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personel, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/12-d maddesinde “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu intibak işleminin memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler hakkında uygulanabileceği, kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri bulunmayan 399 sayılı KHK ya tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin emeklilik müktesebine uygulanacak intibak işleminin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.