logo yeni

calisanlar2 copy

ÖNLİSANS MEZUNU OLARAK SÖZLEŞMELİ İŞE BAŞLAYAN VE MEMUR KADROSUNA ATANAN KİŞİNİN LİSANS DİPLOMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: Üniversitenizde ön lisans mezunu olarak 2008 tarihinde sözleşmeli pozisyonda işe başlayan ...‘nun, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden memur kadrosuna atanma talebinde bulunduğunu ve yapılacak atamada değerlendirilmek üzere 2007 tarihli Lisans diplomasını ibraz ettiğini belirterek, ilgilinin vermiş olduğu lisans diplomasinin memuriyete atanırken değerlendirilip değerlendirilemeyeceği. (03/08/2011-14933)

Bilindiği üzere, 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı “Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” 4/6/2011 tarihli ve 27954 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu KHK’nın uygulamasında birliğin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla yayınlanan “632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Rehber”in “II-Memur Kadrolarına Atama” başlığı altında yer alan (ç) maddesinin dördüncü fıkrasında; “Kapsama dâhil sözleşmeli personelin atanması için ihdas edilmiş sayılan memur kadroları ile bu kadroların hizmet sınıfları ve dereceleri; Tebliğe ekli (I) ve (II) sayılı Listelerde yer alan pozisyon unvanları, sözleşmeli personelin bu pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle alt ve üst derece aralığına uygun şekilde belirlenecektir..” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde ihdas edilmiş sayılan memur kadroları ile bu kadroların hizmet sınıfları ve dereceleri belirlenirken sözleşmeli personelin öğrenim durumunun da dikkate alınacağı belirtildiğinden söz konusu memuriyete yapılacak atamada ilgilinin lisans diplomasının değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.