logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN 4/B SÖZLEŞMELİ HİZMETLERİNİN EMEKLİLİK AYLIĞI VE KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: Kurumunuza aday memur olarak atanıp, daha önce farklı kurumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapan ilgililerin bu hizmet sürelerinin, emeklilik keseneklerine esas aylıkları ile kazanılmış hak aylıkları açısından intibak işlemlerinde nasıl değerlendirileceği hk. (24/11/2011-21699)

Bilindiği üzere, Devlet memurlarının sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinden hangilerinin kazanılmış hak aylında dikkate alınacağı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) bendinde düzenlenmiş olup; bu bendin 6 ncı fıkrasında ise, “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına istinaden sözleşme ile çalıştırılan personelin memur statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli olarak geçen sürenin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi kabul edilmiş, burada kullanılan “memuriyete geçirilme” halleri için söz konusu Kanunda herhangi bir kısıtlayıcı hükme yer verilmemiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken kurumunuza aday memur olarak ataması yapılan ilgililerin bu hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilebileceği, emeklilik keseneklerine esas hak aylıklarının nasıl değerlendirileceği hususunda ise Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulmasının uygun olduğu mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.