logo yeni

calisanlar2 copy

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ MEMURİYETE GİRİŞTE BİR DERECE VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: Genel Müdürlüğünüz emrine 9 uncu derecenin 1 inci kademesine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanan personelin, 2001 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/5 inci fıkrası kapsamında memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilip edilemeyeceği hk. (02/07/2012-11748)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler Bölümü” nün (A) bendinin 5 inci fıkrasında; “Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.” hükmüne yer verilmek suretiyle, dört yıl ve daha fazla yükseköğrenim gören sağlık bilimleri lisansiyerlerine bir derece verileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde; “Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. . . “denilmek suretiyle, hangi bölüm mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı konusunda, Yükseköğretim Kurulu yetkili kılınmıştır. Mezkur yetkiye istinaden Yükseköğretim Kumlu Başkanlığının 02/03/2009 tarihli ve 6381 sayılı yazısında Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji programında görülen öğrenimin sağlık bilimleri lisansiyeri kapsamında sayılacağına karar verilmiştir.

Bu itibarla, Genel Müdürlüğünüz emrine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanan ve Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji mezunu olan ilgilinin, Yükseköğretim Kurulu kararıyla anılan programın sağlık bilimleri lisansiyeri kapsamında sayılması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/5 inci fıkrası hükmünden yararlandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.