logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURİYETTEN ÖNCE SERBEST AVUKAT OLARAK GEÇİRİLEN SÜRELERİN KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: Memuriyete girmeden önce serbest avukat olarak geçirilen sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinin (C) bendinin üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve ‘kademesinde değerlendirilmesinin, Avukatlık hizmetleri sınıfında görev almak şartıyla mümkün olacağı hk. (15/11/2012-17907)

…emrinde görev yapmakta olan personelin memuriyete girmeden önce serbest avukat olarak geçirdiği sürenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinin (C) bendinin üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi için yasal düzenleme bulunması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı değişik 36’ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde ne Şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Mezkur Kanunun 36’ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) bendinin 3 ‘üncü fıkrasında; “Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.” Hükmüne yer verilmiş olup, bu fıkraya göre değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen sürenin 12 yılı geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hükümler kapsamında hizmet değerlendirilmesinden faydalanabilmek için Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev almak, memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak mesleklerini özel veya kamu kurumlarında icra etmek, mesleğin icrası için mer’i mevzuat gereğince aranılan şartların taşınması ve sosyal güvenlik kurumuna pirim ödenmiş olması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinin (C) bendinde, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına giren Devlet memurlarından, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle, memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin buralarda geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi hususunda herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Bu itibarla;

1- … emrinde görev yapan ..‘in yukarıda yer verilen Şartları taşıması kaydıyla memuriyete girmeden önce serbest avukatlıkta geçirdiği sürelerin 3/4‘ünün kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilebileceği,

2- İlgilinin Sigorta, Bağ — Kur ve Topluluk sigortasına ait hizmetlerinin emeklilik müktesep derece ve kademelerinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Sosyal Güvenlik Kurumundan görüş alınmak suretiyle işlem tesis edilmesi gerektiği,

mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.